Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny vejledning om barselsreglerne

11-05-2022

Der er nu udsendt ny vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022.

Vejledningen knytter sig til de nye barselsregler i lov nr. 343 af 22. marts 2022 om ændring af barselsloven, og til bekendtgørelse nr. 427 af 5. april 2022 om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022.

Vejledning nr. 10065 af 29. december 2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel finder fortsat anvendelse for forældre til et barn, der er født før den 2. august 2022.

De nye barselsregler finder anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Retsinformation: Vejledning nr. 9493 af 10. maj 2022 om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 (nyt vindue)

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 427 af 5. april 2022 om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 (nyt vindue)

Retsinformation: Lov nr. 343 af 22. marts 2022 om ændring af barselsloven (nyt vindue)