Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringen forenkler besværlige danske regler og imødekommer Implementeringsrådets anbefalinger om mere gennemsigtighed

11. december 2017

Regeringen imødekommer anbefalinger fra Implementeringsrådet på flere områder, bl.a. om at forenkle danske regler, igangsætte en række nabotjek og skabe mere gennemsigtighed.

Regeringen vil øge gennemsigtigheden af arbejdet med at mindske overimplementering og sikre mere erhvervsvenlige EU-regler efter en række anbefalinger i en evaluering fra Implementeringsrådet. Regeringen har blandt andet besluttet, at afsluttede nabotjek udleveres, medmindre væsentlige hensyn taler imod. Justitsministeriet vil desuden revidere deres Vejledning om Lovkvalitet, så ministerierne som noget nyt skal angive i lovforslagets bemærkninger, om lovforslaget overholder de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering.

Derudover igangsætter regeringen fire nabotjek og forenkler besværlige danske regler på to områder på baggrund af Implementeringsrådets anbefalinger. Regeringen vil blandt andet undersøge, om sammenlignelige lande regulerer modermælkserstatninger og tilskudsblandinger efter hygiejneforordningen, hvor reglerne er mindre restriktive end de danske regler. Fødevarestyrelsen vil desuden forenkle registreringer for transport af foder og fødevarer ved at etablere én samlet blanket – modsat i dag, hvor transportørerne skal udfylde tre blanketter. Forenklingen sparer virksomhederne for mange timers administrativt bøvl.

Endelig orienterer regeringen om resultatet af to afsluttede nabotjek af danske regler. Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet undersøgt den anvendte model til vurdering af risici ved tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Modellen er nu ændret, så den tager højde for det enkelte produkts bidrag til forbrugernes samlede indtag af de pågældende vitaminer og mineraler. Et andet nabotjek af testkrav til tryksager foretaget af Miljømærkning Danmark resulterer blandt andet i, at den danske licenspraksis udvides til også at omfatte underleverandører, der ikke har en EU-miljømærkelicens.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 6. marts 2018.

Tilbagemelding fra Implementeringsudvalget på evalueringen (pdf) (nyt vindue)

Svar fra Implementeringsudvalget om igangsættelse af nabotjek og forenkling af regler (pdf) (nyt vindue)

Svar fra Implementeringsudvalget om to afsluttede nabotjek (pdf) (nyt vindue)

Kontaktperson: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Læs mere om Implementeringsrådet