Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet sender 8 anbefalinger og en liste over byrdefulde EU-retsakter til regeringen

29-06-2017

Implementeringsrådet har netop sendt 8 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal mindske overimplementering og sikre mere erhvervsvenlige EU-regler i Danmark.

I to anbefalinger opfordrer Implementeringsrådet regeringen til at gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når der bliver udformet nye regler i EU. Rådet opfordrer regeringen til at arbejde for, at skibe fortsat bliver behandlet som fast ejendom i Kapitalkravsforordningen, da en ændring vil medføre øgede finansieringsomkostninger for rederierhvervet.  Derudover anbefaler rådet, at regeringen i samarbejde med EU-Kommissionen arbejder for at finde praktiske løsninger på, hvornår udenlandske myndigheder skal have adgang til virksomhedernes data med det formål at øge cyber-sikkerheden i Europa.

Tre andre anbefalinger skal sikre, at nye EU-regler implementeres effektivt i dansk lovgivning. Her anbefaler Implementeringsrådet bl.a., at man fra dansk side har fokus på, at EU-landene fortolker databeskyttelsesforordningen ens. Derudover ønsker rådet, at der udarbejdes en række brugervenlige vejledninger til erhvervslivet om, hvordan man som virksomhed lever op til forordningens regler.

Endelig opfordrer rådet regeringen til at foretage tre nabotjek af, om visse EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre lande. Bl.a. ønsker rådet, at regeringen undersøger, om det danske nanoproduktregister kan indrettes smartere ved at se på, hvordan man registrerer i Norge, Frankrig, Sverige og Finland.  Her er registreringen angiveligt mindre bebyrdende for virksomhederne.  Endvidere opfordrer rådet regeringen til at igangsætte et nabotjek af implementeringen af reglerne om anprisning af fødevarer i hhv. Storbritannien og Tyskland, hvor det er tilladt at henvise til sundhedspersonale i markedsføringen.

På opfordring af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har rådets medlemmer udpeget de erhvervsrettede retsakter, der har medført de største byrder i perioden 2001-2011. Implementeringsrådet har netop oversendt oversigten til beskæftigelsesministeren.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes onsdag den 27. september 2017.

Anbefalingerne fra Implementeringsrådet i mødematerialet den 6. juni 2017  (pdf) (nyt vindue)

Oversigten med byrdefulde EU-retsakter (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet