Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringen svarer på 13 anbefalinger fra Implementeringsrådet og følger op på 12 gennemførte nabotjek

11. juli 2017

Regeringen har netop svaret på 13 anbefalinger fra Implementeringsrådet om at varetage danske interesser i Bruxelles og om at igangsætte nabotjek af danske regler. Derudover følger regeringen op på 12 afsluttede nabotjek.

Regeringen følger flere af Implementeringsrådets anbefalinger, som skal gøre EU-regler mere erhvervsvenlige.  Bl.a. vil regeringen under forhandlinger i Bruxelles arbejde for, at skibe fortsat bliver behandlet som fast ejendom i Kapitalkravsforordningen med det formål at undgå øgede finansieringsomkostninger for rederierhvervet. Det fremgår også af svaret, at regeringen allerede har iværksat tidlig interessevaretagelse på flere områder, herunder i arbejdet med at skabe en fælles europæisk strategi for plast i tæt dialog med de danske brancheorganisationer.

Der igangsættes flere nabotjek på baggrund af Implementeringsrådets anbefalinger, som skal inspirere til bedre måder at implementere reglerne i Danmark på. Regeringen vil fx undersøge, om reglerne om anprisning af fødevarer er fortolket anderledes i en række andre EU-lande, herunder om det er tilladt at henvise til sundhedspersonale i markedsføringen.

Derudover følger regeringen op på 12 afsluttede nabotjek, som blev igangsat efter anbefaling fra Implementeringsrådet. Flere af nabotjekkene fører til ændringer til gavn for dansk erhvervsliv. Et nabotjek af reglerne for import og eksport af affald medfører fx flere ændringer i myndighedernes praksis. Bl.a. kan danske virksomheder nu fragte affaldet i op til to uger efter, at de har varslet det til Miljøstyrelsen – mod tidligere 6 dage. Et nabotjek på regnskabs- og selskabsområdet resulterer i, at regeringen nu vil søge opbakning i Folketinget til at sænke kapitalkravet for etablering af aktieselskaber, så Danmark får et kapitalkrav på linje med de lande, vi normalt sammenligner os med. Endeligt medfører et nabotjek på forsikringsområdet, at visse selskaber nu ikke længere skal aflægge en fuld afrapportering til Finanstilsynet om deres solvens og finansielle situation hvert år, men at de alene skal gøre dette hvert tredje år.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 27. september 2017.

Svaret fra regeringen her (pdf)(nyt vindue)

Notat om nabotjek på MSB-området (pdf)(nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet