Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringen giver Implementeringsrådet en tilbagemelding på nabotjek af danske regler

18. september 2017

Implementeringsrådet har netop modtaget en status fra regeringen på resultatet af en række anbefalinger til nabotjek samt igangsættelse af et nyt nabotjek om registrering af nanomateriale.

Regeringen orienterer i et brev Implementeringsrådet om resultatet af en række tidligere anbefalinger om nabotjek, der i flere tilfælde har ført til forenkling af danske regler eller praksis til gavn for erhvervslivet.

På opfordring af Implementeringsrådet har Erhvervsministeriet gennemført et nabotjek af kapitalmarkedsloven. Dette har medført, at regeringen har imødekommet Implementeringsrådets ønske om at lempe tidskravene til offentliggørelse af storaktionærers besiddelser i overensstemmelse med praksis i andre EU-lande. Ændringen sikrer blandt andet pengeinstitutterne bedre tid til at samle relevant data inden offentliggørelse af besiddelser.

Regeringen vil også lempe destinationskravet for specialskibe som en del af regeringens udspil om erhvervs- og iværksætteraktiviteter fra september 2017. Den danske definition af en destination har hidtil været ”havne” og ”faste anlæg”. Nu bliver også sejlads med mandskab og forsyninger til forbipasserende skibe omfattet af ordningen for skibe registreret i Dansk International Skibsregister (DIS). Dermed imødekommes Implementeringsrådets ønsker til forenkling af lovgivningen til gavn for bl.a. rederierhvervet i Nordjylland, hvor sejlads med mandskab og forsyninger til forbipasserende skibe har et stort omfang.

Som opfølgning på nabotjek af arbejdsmiljøreglerne på kemiområdet arbejder Arbejdstilsynet videre med at forenkle reglerne på området. Det er regeringens forventning, at kommende regelforenklinger kan medføre en bred vifte af mindre byrdelettelser for danske virksomheder.

Endelig har regeringen valgt at imødekomme Implementeringsrådets anbefaling om at igangsætte et nabotjek af registrering af nanomateriale i bl.a. Norge og Frankrig. Nabotjekket skal bidrage til en vurdering af, om det danske nanoproduktregister er hensigtsmæssigt indrettet.

Svaret fra regeringen fra september 2017 (pdf) (nyt vindue)

Nabotjek af kemiregler på arbejdsmiljøområdet (pdf) (nyt vindue)

Rapport: Nabotjek af implementering af to arbejdsmiljødirektiver på kemiområdet (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet