Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet fremlægger 12 forslag til den kommende EU-Kommissions arbejdsprogram

08. oktober 2018

Implementeringsrådet har identificeret områder, hvor en ny EU-Kommission bør sætte ind for at sikre lige konkurrencevilkår.

Implementeringsrådet har en række anbefalinger til regeringens indspil til den kommende EU-Kommissions arbejdsprogram.  På sit møde den 26. september vedtog rådet en pakke med i alt 12 anbefalinger til tidlig interessevaretagelse. Forslagene sætter fokus på, hvordan Kommissionen kan styrke sit arbejde med regelforenkling, det indre marked,  håndhævelse og bedre regulering for at understøtte lige konkurrencevilkår for virksomheder inden for EU.

Implementeringsrådet fremhæver følgende anbefalinger som særligt afgørende for den nye EU-Kommissions indsats:

Fælles principper for god implementering på tværs af medlemslandene

Den danske regering bør sætte sig i spidsen for at sikre, at EU-Kommissionen udvikler en vejledning eller principper for god implementering under en transparent proces, der gælder på tværs af medlemslandene.

EU-reguleringen skal implementeres og håndhæves i alle lande

Den danske regering bør arbejde for, at den kommende EU-Kommission tager sin rolle som ”traktatens vogter” alvorligt, og at den langt mere håndfast sikrer håndhævelse af gældende EU-regulering i medlemslandene. Det skal være baseret på en transparent vurdering af, hvor håndhævelsen har den største positive effekt for borgere og virksomheder i Europa.

Bedre rammer for innovation og digitalisering

Den danske regering bør sikre styrket fokus på fremtidssikret og digitaliseringsparat EU-regulering. Innovationsprincippet og de fem principper for agil erhvervsrettet regulering skal derfor være en aktiv del af den kommende EU-Kommissions arbejde med ny EU-regulering.

Erhvervslivet efterspørger digitaliseringsklar og agil lovgivning på tværs af EU

Rådets fokus på digitaliseringsparat og agil lovgivning er helt i tråd med erhvervslivets ønsker og behov. Hos Donkey Republic, som er en virksomhed, der udlejer cykler gennem en app til smartphones, har man oplevet, hvordan lovgivning kan være en hindring for vækst, hvis den ikke er gearet til nytænkende produkter og forretningsidéer. Alexander Høst Frederiksen CSO & Co-founder af Donkey Republic udtaler:

”Innovative virksomheder har brug for en regulering som, på tværs af EU-landene, kan tage imod nye produkter og forretningsidéer inden for en acceptabel tidsramme. Vi er derfor afhængige af et fremtidssikret og ensartet europæisk regelsæt – og ikke 27 forskellige – hvis europæiske virksomheder skal stå stærkt i den internationale konkurrence.”

Foruden de 12 anbefalinger til tidlig interessevaretagelse sender Implementeringsrådet seks anbefalinger om ny EU-regulering til de relevante ministerier. Anbefalingerne knytter sig blandt andet til Bygningsdirektivet, Affaldsdirektivet og Emballagedirektivet.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 4. december 2018.

Anbefalinger fra Implementeringsrådet og mødemateriale (pdf)(nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet