Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet fortsætter indsatsen mod overimplementering

20. december 2018

Beskæftigelsesministeren har genudpeget medlemmerne af Implementeringsrådet for perioden 2019-2021.

På Implementeringsrådets møde tirsdag den 4. december kunne formand for rådet Paul Mollerup overbringe medlemmerne nyheden om, at regeringen har valgt at genudpege medlemmerne af rådet for en 3-årig periode. Implementeringsrådet forsætter dermed sit arbejde med at rådgive regeringen om implementering af EU-lovgivning i Danmark i 2019-2021. Jens Nymand Christensen afløser Poul Skytte Christoffersen som sagkyndig til rådet. Poul Skytte Christoffersen meddelte selv tidligere på året, at han ønskede at stoppe med udgangen af 2018.

I den kommende periode vil rådet arbejde videre med det overordnede mål: at sikre danske virksomheder lige konkurrencevilkår i forbindelse med implementering og håndhævelse af EU-lovgivning. Det vil i første omgang ske med udgangspunkt i en række temadrøftelser. Implementeringsrådet vil benytte den første del af den nye periode til at sætte fokus på temaer, der går på tværs af rådets tre indsatsområder; tidlig interessevaretagelse, ny regulering og nabotjek af eksisterende regulering.

På mødet den 4. december sendte Implementeringsrådet en anbefaling til regeringen om tidlig interessevaretagelse vedrørende udformningen af solvenskrav, samt en anbefaling om at foretage tre nabotjek af kravene til danske investeringsforeninger. Endelig besluttede rådet at oversende en kommentar til en tidligere afgivet anbefaling om dækkende obligationer til regeringen.

Første møde i Implementeringsrådets nye periode er den 5. marts 2019.

Anbefalinger fra Implementeringsrådet og mødemateriale (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet