Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet sætter fokus på manglende implementering og håndhævelse af EU-lov

23. marts 2018

Implementeringsrådet anbefaler regeringen at arbejde for, at en kommende EU-kommission prioriterer indsatsen mod mangelfuld efterlevelse og håndhævelse af fælles EU-regler.

Implementeringsrådet satte på sit møde den 6. marts fokus på mangelfuld implementering og håndhævelse af EU-lovgivning i medlemslandene.

Uensartet implementering af EU-lovgivning på tværs af medlemsstaterne medfører administrative byrder og ulige konkurrencevilkår for danske virksomheder.  Dette gælder både i de tilfælde, hvor medlemsstaternes lovgivning går videre end EU-loven – såkaldt overimplementering – og i de situationer, hvor landene ikke implementerer og håndhæver EU-lovgivningen som aftalt, populært kaldet underimplementering.

På baggrund af drøftelserne valgte Implementeringsrådet at anbefale regeringen at udøve tidlig interessevaretagelse og sætte temaet om mangelfuld implementering højt på dagsorden, når der ved udgangen af 2019 skal sammensættes en ny EU-Kommission.  Implementeringsrådet anbefaler, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, som kan udvikle en række konkrete anbefalinger til en ny kommissionsperiode.

Foruden forslaget om bedre implementering og håndhævelse vedtog Implementeringsrådet at oversende i alt ti anbefalinger til regeringens implementeringsudvalg. Anbefalingerne omhandler bl.a.:

  • fælles europæiske standarder for byggevarer i kontakt med drikkevand
  • undtagelse for cadmium i farvekonverterende lysemitterende dioder (LED) til brug i displaysystemer
  • utidssvarende regler for elektronisk markedsføring i business-to-business relationer.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes torsdag den 31. maj 2018.

Anbefalinger fra Implementeringsrådet 6. marts 2018 (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet