Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet ønsker at sætte lige konkurrencevilkår øverst på den kommende EU-Kommissions dagsorden

21. juni 2018

Implementeringsrådet vil i efteråret udarbejde anbefalinger til fokusområder for den kommende nye EU-Kommission.

Implementeringsrådet afholdt den 31. maj sit 10. møde og rundede dermed en vigtig milepæl for rådets arbejde. Det lille jubilæum var en anledning for rådets medlemmer til at gøre status over de foreløbige resultater og drøfte den fremadrettede indsats; herunder muligheden for at påvirke den kommende EU-Kommissions dagsorden.

Den nye EU-Kommission bliver nedsat i november 2019, men drøftelser om indholdet for den kommende kommissions arbejdsprogram starter langt tidligere. Implementeringsrådet sætter derfor allerede nu et arbejde i gang med at forberede anbefalinger til regeringen indenfor en række tværgående temaer med det formål at understøtte lige konkurrencevilkår for virksomheder inden for EU. Rådets anbefalinger til den nye EU-Kommission bliver behandlet på Implementeringsrådets møde den 26. september.

Rådet sendte allerede efter sit møde i marts en anbefaling til regeringen vedr. den kommende kommissions arbejde. Her fremsatte rådet et ønske om, at der arbejdes for et større fokus på medlemslandenes efterlevelse og håndhævelse af EU-lov. Målet er at modvirke mangelfuld håndhævelse og underimplementering af EU-lov i medlemsstaterne.

Foruden beslutningen om at udarbejde yderligere anbefalinger til fokusområder for den kommende EU-Kommission vedtog rådet at oversende i alt fire anbefalinger til regeringens Implementeringsudvalg. Anbefalingerne handler blandt andet om en opfordring til regeringen om at arbejde for, at EU-Kommissionen udarbejder tredjepartscertificeringer for affaldsbehandlingsanlæg i samarbejde med erhvervslivet.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes onsdag den 26. september 2018.

Anbefalingerne fra Implementeringsrådet

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet