Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringen svarer på Implementeringsrådets 8 anbefalinger og følger op på gennemførte nabotjek

28. juni 2018

Regeringen sender svar på Implementeringsrådets otte anbefalinger om at varetage danske interesser i Bruxelles og om at igangsætte nabotjek af danske regler.

Implementeringsrådets otte anbefalinger fra møde den 6. marts 2018 er blevet behandlet på to møder i regeringens Implementeringsudvalg.

Udvalget besluttede blandt andet at følge rådets særlige opfordring til, at regeringen bør arbejde for et bedre samarbejde om ensartet implementering og håndhævelse af EU-lovgivning blandt EU’s medlemslande. Udvalget besluttede derfor at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den danske regering kan påvirke den kommende EU-Kommission til at styrke ensartet implementering og håndhævelse i alle EU’s medlemsstater. En ny EU-Kommission bliver nedsat i efteråret 2019.

Udvalget besluttede også at følge rådets anbefaling om at påvirke udformningen af et kommende EU-reguleringsinitiativ, rettet imod at mindske miljøbelastningen fra engangsplastprodukter. Udvalget bakker dermed op om, at regeringen bør arbejde for, at initiativet skal fokusere på at mindske miljøbelastningen fra brug af engangsplast ved at målrette initiativet de steder, hvor plast udgør en trussel i miljøet.

Derudover gav udvalget svar på rådets to anbefalinger til nabotjek af danske regler, og udvalget fulgte op på fire gennemførte og afsluttede nabotjek. Flere af disse nabotjek fører til ændringer til gavn for dansk erhvervsliv. Blandt andet bliver reglerne allerede i 2018 ændret på baggrund af et nabotjek af reglerne for garantiordningers opkrævning af bidrag beregnet på baggrund af værdipapirer i depot andetsteds end ved fondsmæglerselskabet.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes torsdag den 26. september 2018.

Svar fra Implementeringsudvalget om igangsættelse af nabotjek og forenkling af regler (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Implementeringsrådet