Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev januar 2014

31-01-2014

I årets første nyhedsbrev fra SJH kan du blandt andet læse om et nyt projekt, der formidler videovejledninger til smarte apps for læsesvage. Der er også et tip til, hvordan man i bestemte typer af sager kan bruge Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside til at finde relevante sagsoplysninger. Derudover kan du læse om den organisationsændring, som SJH netop har været igennem, og så offentliggører vi i dette nyhedsbrev SJH's strategiplan for 2014.

Mobilteknologi hjælper personer med læsevanskeligheder

Teknologiske hjælpemidler kan gøre livet lettere for personer med læsevanskeligheder. Et nyt projekt har udarbejdet videovejledninger, der viser, hvordan man finder, installerer og bruger apps. Programmerne giver mulighed for eksempelvis at indtale en sms, få en mail læst højt eller tage et billede af brevet fra kommunen på mobilen og efterfølgende få det læst op.

SJH i ny styrelse

Den 1. januar 2014 overgik SJH til den nyoprettede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den nye styrelse overtager ansvarsområderne fra henholdsvis Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

SJH præsenterer Strategiplan 2014

Strategiplan for 2014 er netop offentliggjort. Her kan du læse, hvad SJH vil være særligt optaget af i det kommende års tid. Planen handler både om udvikling og kvalitetssikring af gennemgående opgaver som kurser, konferencer, temadage og hotline-vejledning. Men giver også en indføring i nye strategiske fokuspunkter, der vil være særligt prioriteret i 2014.

Blandt det nye er særlige temadage målrettet sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet og en målrettet informationsindsats overfor ledelsesniveauet i jobcentrene.

Læs hele strategiplanen (pdf) (nyt vindue)

Find borgerens relevante oplysninger hos Arbejdsskadestyrelsen

I sager hvor en borgers sygemelding skyldes en arbejdsskade, kan der være mulighed for at finde eksempelvis lægelig dokumentation i Arbejdsskadestyrelsens "Se sag". Med borgerens samtykke kan sagsbehandleren logge ind og få adgang til den konkrete sags forskellige agter.

Det kan dreje sig om en beskrivelse af arbejdsskaden, lægelige oplysninger som f.eks. speciallægeerklæringer eller afgørelser. Dokumenter, der kan fremskynde og smiddiggøre sagsbehandlingen.

} }, false);