Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev december 2014

17-12-2014

I årets sidste nyhedsbrev fra SJH kan du blandt andet læse, at der er afsat midler til en sporskifteindsats for medarbejdere i nedslidningstruede brancher. Du kan også downloade et nyt katalog fra SJH, der anskuer de kompenserende ordninger fra et økonomisk perspektiv. Der er henvisning til en rapport fra SFI, der afdækker betydningen af uddannelse for personer med funktionsnedsættelse, og så er der mulighed for at bestille en introduktion til Socialstyrelsens hjælpemiddelbase.

Hjælp til medarbejdere i nedslidningstruede brancher

I perioden 2014-2016 er der afsat mellem 7 og 10 millioner kroner årligt til en landsdækkende sporskifteindsats. Det er resultatet af en aftale mellem Regeringen, SF og Enhedslisten om udmøntning af ubrugte midler hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Aftalen betyder, at virksomheder i nedslidningstruede brancher kan søge om midler til f.eks. efteruddannelse, vejledning eller praktik for ansatte, der på grund af nedslidning har vanskelligt ved at klare deres nuværende job. Der kan søges igen fra d. 5. januar.

Læs mere hos:

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (nyt vindue)

Se hvilke "nedslidningstruede brancher" aftalen dækker (nyt vindue)

Kompensering med gevinst

Er udgifterne til personlig assistance og hjælpemidler en fornuftig investering? Det spørgsmål har været udgangspunktet for en informationsindsats målrettet ledelsen i jobcentrene, som SJH i øjeblikket gennemfører.

I forbindelse med indsatsen er der udarbejdet et katalog, der præsenterer 25 regneeksempler hentet fra virkeligheden. Her bliver udgifterne til kompensering holdt op imod udgifterne til forsørgelse. Eksemplerne viser, hvilken rolle de kompenserende ordninger kan spille ikke mindst i forhold til fastholdelse eller ved tilbagevenden efter sygdom. Kataloget kan gratis bestilles hos SJH.

Kataloget: "Kompensering med gevinst" (pdf) (nyt vindue)

Lær at bruge hjælpemiddelbasen

Socialstyrelsens hjælpemiddelbase er en bred og omfattende samling af hjælpemidler. Har man interesse i at få bedre greb om basens muligheder og funktioner, kan man bestille et gratis oplæg hos Socialstyrelsen. Kravet er, at man kan samle 15-20 deltagere til et cirka to-timers indlæg.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside:

Hjælpemiddelbasen (nyt vindue) 

Fleksjobbere på film

Ikke alle arbejdsgivere har et klart billede af, hvad det vil sige at være fleksjobvisiteret. Det er en af grundene til, at man i en række sjællandske kommuner har valgt at producere små præsentationsfilm med personer, der søger fleksjob. Reaktionen blandt arbejdsgivere har blandt andet været "jamen, de ligner jo dig og mig". De jobsøgendes profiler med dertilhørende film kan man se på fleksmatch.dk. Historien har blandt andet været fortalt i seneste udgave af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner (nr. 34).

Profiler på fleksmatch.dk (nyt vindue)

Uddannelse er godt - også for personer med funktionsnedsættelse

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har undersøgt betydningen af uddannelse for beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap. Den ikke så overraskende konklusion er, at uddannelsesniveauet er meget bestemmende for en persons chance for job. Rapporten viser også, at på alle uddannelsesniveauer har personer med handicap en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet sammenlignet med personer uden handicap på samme uddannelsesniveau.

På SJH's hjemmeside har vi samlet en betragtelig andel af den tilgængelige viden på området. Rapporter, projektevalueringer og lignende, der både har fokus på beskæftigelsessituation for personer med funktionsnedsættelse helt generelt men også rapporter med fokus på specifikke typer af handicap.

Resumé af SFI's rapport (nyt vindue)

SJH ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Klik og få en julehilsen fra SJH (nyt vindue)

} }, false);