Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev april 2014

04-04-2014

I denne udgave af SJH's nyhedsbrev kan du blandt andet læse om bevilling af hjælpemidler i forbindelse med AMU kurser og om en ny runde af SJH's kursus for virksomhedskonsulenter. Derudover kan du få en kontaktperson til Statens Byggeforskningsinstitut, der kan hjælpe med spørgsmål om bygningsreglementer og arbejdspladsindretning for personer med funktionsnedsættelse.

Bevilling af hjælpemidler i forbindelse med AMU kurser

I de tilfælde hvor en person med funktionsnedsættelse har behov for et hjælpemiddel i forbindelse med AMU kurser, er det godt at kende til AMU Hjælpemiddelservice. I forbindelse med ordinære forløb er det AMU Hjælpemiddelservice, der bevilger, også når aktiviteten er sat i gang af jobcentret som en del af en jobplan.

Er der derimod tale om ikke-ordinære kurser som f.eks. et kompetenceafklaringsforløb har jobcentret sektoransvaret.

Se kontaktoplysninger med mere på AMU Hjælpemiddelservice

Kursus for virksomhedskonsulenter

I 2013 var dette kursus et af SJH's mest efterspurgte. Nu giver vi flere virksomhedskonsulenter muligheden for at komme med. Kursets formål er at øge virksomhedskonsulenternes - og dermed virksomhedernes - kendskab til de kompenserende ordninger for personer med funktionsnedsættelse og ad den vej understøtte den individuelle, jobrettede borgerindsats og det tværgående samarbejde i jobcentret.

Tilmeld 

Program 

Bygningsindretning - hvilke forventninger kan vi have?

Fysiske rammer som f.eks. trapper eller smalle døre på arbejdspladsen kan naturligt nok give medarbejdere med funktionsnedsættelse barrierer i deres arbejde. Men hvornår bliver det en jobcenteropgave, og hvilke forventninger kan vi have til arbejdspladsen, når det handler om bygningsreglementer og arbejdspladsindretning? Spørgsmål af denne type kan Søren Ginnerup fra Statens Byggeforskningsinstitut hjælpe med at svare på.

Se kontaktoplysninger på Søren Ginnerup

Projekter for personer med handicap

Ved udgangen af 2013 igangsatte Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 9 nye projekter, der kan fremme, at personer med handicap opnår eller bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet. Projekterne er rettet mod en af følgende målgrupper/temaer; personer med psykiske lidelser, læse/stavevanskeligheder for personer med handicap og inddragelse af civilsamfundet.

Du kan læse mere om de enkelte projekter her

Arbejdsgivere kan få gratis rådgivning om psykisk sårbarhed

Psykiatrifonden har et rådgivningstilbud til arbejdsgivere, der har brug for råd og vejledning om medarbejdere med en psykisk funktionsnedsættelse. Et tilbud, der gælder uanset medarbejderens ansættelsesform. Vejledningen kan blandt andet handle om tilrettelæggelse og tilpasning af arbejdsopgaver og viden om de respektive psykiske diagnoser.

Man er som jobkonsulent meget velkommen til at informere sine lokale virksomheder om Psykiatrifondens gratis hotline.
Telefonnummeret er: 30 34 93 48 og har åben kl. 09.00 - 17.00 hver dag.

Læs pressemeddelelsen fra Psykiatrifonden