Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev maj 2014

15-05-2014

I dette nyhedsbrev fra SJH kan du blandt andet læse om puljemidler til forbedret tilgængelig, om kursustilbud til virksomhedskonsulenter og om fornyet mulighed for fleksjobbonus. Samtidig præsenterer Projekt STAFF sin afsluttende beretning, og så er der link til en ny historie på metodevejviseren, der handler om socialøkonomiske virksomheder som springbræt til arbejdsmarkedet.

Puljemidler til øget tilgængelighed

Offentlige institutioner med borgerrettede servicefunktioner kan søge om tilskud til forbedret fysisk tilgængelighed. Der er tale om satspuljemidler, der administreres af Energistyrelsen. I 2014 er der 8 millioner kroner til fordeling fra tilgængelighedspuljen, og der skal være ansøgt senest d. 13. juni.

Det er et udvalg bestående af Energistyrelsen, Danske Handicaporganisationer, KL samt henholdsvis en ingeniør og arkitekt med særlig indsigt i handicaptilgængelighed, der vurderer de enkelte ansøgninger.

Se ansøgningsskema (nyt vindue)

STAFF præsenterer afsluttende beretning

Med udgangen af 2013 sluttede det treårige finanslovsprojekt "STAFF", som SJH har været projektkoordinator for. Nu offentliggøres den afsluttende beretning i en online-udgave, der samler resultaterne og erfaringerne fra projektet, der har haft unge med udviklingshandicap som primær målgruppe.

Læs blandt andet om projektets anbefalinger til en effektiv kontanthjælpsindsats for personer med omfattende, kognitive problemstillinger og om metoder til at gå fra beskyttet til støttet beskæftigelse.

Beretningen skal opleves online. Her får du den fulde oplevelse med mange brugbare links til blandt andet inspirationsfilm og yderligere materiale.

Læs beretningen online  

Ledige pladser til virksomhedskonsulentkurser

Fra d. 10. til d. 12. juni holder SJH éndagskurser særligt målrettet virksomhedskonsulenter. I henholdsvis København, Ringsted og Horsens kan jobkonsulenter med virksomhedskontakt få konkret og anvendelig viden om de kompenserende ordninger. Inspiration til samarbejdet med den lokale nøgleperson på handicapområdet og yderligere sætter kurset fokus på, hvordan man kan tale med virksomheden om personens funktionsnedsættelse og samtidig få fremhævet kompetencer og muligheder.

Se mere og tilmeld dig kurset

Socialøkonomisk virksomhed som springbræt til arbejdsmarkedet

På SJH's metodehjemmeside www.metodevejviseren.dk samler vi brugbare anbefalinger og erfaringer, der på forskellig vis kan styrke personer med funktionsnedsættelses tilknytning til arbejdsmarkedet.

Senest har vi været på besøg hos den socialøkonomiske virksomhed Topvirk med henblik på at aflure metoden til at skabe progression hos borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Hvordan sikrer man, at den socialøkonomiske virksomhed bliver det tiltænkte springbræt, og hvordan samarbejder virksomhedskonsulenterne med borgerne om at komme i beskæftigelse?

Besøg Topvirk på Metodevejviseren

Ny omgang med fleksjobbonus

Den 1. maj 2014 genstartede ordningen med fleksjobbonus. Målgruppen er virksomheder med medarbejdere i fleksjobansættelse, der er ansat i 10 timer eller mindre pr. uge. Der er alene tale om private virksomheder, og der skal være tale om en sammenhængende ansættelsesperiode på 9 måneder mod tidligere 6 måneder. Bonussen er på 20.000 kr., og det sker efter "først-til-mølle" princippet, det vil sige, at der er begrænsede midler til rådighed.

Se kort vejledning til fleksjobbonus 

SJH er flyttet i nyt hus

Den 1. maj flyttede SJH fra centrum af Vejle og ud i den nordlige ende af byen. Her er vi blevet en del af et kontorfællesskab med andre private og offentlige virksomheder, der yder vejledning og support til professionelle. Huset hedder da også meget passende "Advice House" og kan ses fra motorvejen lige ved afkørsel 60 Vejle Nord.