Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev august 2014

26-08-2014

I dette nyhedsbrev præsenterer SJH en opdateret version af Guiden, som er et vejledningsværktøj for sagsbehandlere. I Guiden er der blandt andet nyt om fleksjob og mentor. I nyhedsbrevet er der også tip til, hvor man kan finde gratis IT-hjælp til personer med læse- og skrivevanskeligheder, og at man i Socialstyrelsen åbner et sekretariat for socialøkonomiske virksomheder. Endelig er der link til Psykiatrifonden, hvor man har sat fokus på PTSD. Her kan du blandt andet besøge "det mentale motionscenter".

Revideret udgave af SJH's Guide

Guiden er SJH's hjælpeværktøj til alt det, der har med funktionsnedsættelse, beskæftigelse og kompensering at gøre. Guiden er netop blevet ajourført og tilføjet nye elementer. I den nye udgave er der blevet føjet nye elementer til under afsnittet om fleksjob. På samme måde er mentor-afsnittet opdateret og tager nu højde for de ændringer, kontanthjælpsreformen har ført med sig.

Læs Guiden (nyt vindue)

Gratis IT-værktøjer til personer med læse- og skrivevanskeligheder

Uanset om det handler om stavning, oplæsning af tekst eller muligheden for at gøre tale til tekst, så findes der tekniske løsninger, der kan hjælpe. Og så er det ovenikøbet gratis. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan man downloade forskellige programmer målrettet forskellige behov og få en 12 måneders licens kvit og frit.

Adgangen til de gratis værktøjer er en udmøntning af den styrkede indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som blev vedtaget med Finansloven for 2012.

Se mere om IT-værktøjerne (nyt vindue)

Socialstyrelsen får sekretariat for socialøkonomiske virksomheder

Et sekretariat for socialøkonomiske virksomheder er blevet etableret i Socialstyrelsen. Formålet med sekretariatet er blandt andet at sikre en større gennemsigtighed om, hvad der kendetegner denne type af virksomheder, at styrke kendskabet til dem og at forbedre betingelserne for flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder.

Et eksempel på en socialøkonomisk virksomhed er Topvirk i Frederikshavn. På Metodevejviseren.dk kan du komme med på besøg og se, hvordan de forsøger at udvikle arbejdsevnen hos personer, der, for nogens vedkommende, er langt fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om det nye sekretariat (nyt vindue)

Se filmene om Topvirk på Metodevejviseren (nyt vindue)

PTSD er den hyppigste diagnose bag tildeling af førtidspension

Posttraumatisk stress eller i forkortet form PTSD er ikke kun noget, man oplever hos soldater og flygtninge. Det rammer også mennesker i helt almindelige job på det danske arbejdsmarked. Tal fra Ankestyrelsen viser, at posttraumatisk stress i de senere år er den diagnose, der er den hyppigste årsag til, at danskere får tilkendt førtidspension.

Af samme grund har Psykiatrifonden denne sommer sat fokus på PTSD med blandt andet en selvhjælpsbog, et mentalt motionscenter og et interview med den prisvindende krigsfotograf Jan Grarup, der fik konstateret PTSD.

Psykiatrifondens hjemmeside (nyt vindue)