Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev februar 2015

24-02-2015

I denne udgave af SJH's nyhedsbrev kan du blandt andet læse om nye krav til registrering af kompenserende ordninger. Der er også en oversigt over gode links at kende på hjælpemiddelområdet, om ansøgningsmulighed af puljemidler, og så har SFI endnu engang taget temperaturen på beskæftigelsessituationen for personer med funktionsnedsættelse. Yderligere kan du få svaret på, hvor SJH skal bo fra 1. marts.

Nye regler for registrering af kompenserende ordninger

Med bekendtgørelse nr. 1594 af 23. december 2014 er det vedtaget, at jobcentrene fremadrettet er forpligtiget til at registrere en række oplysninger om hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud til nyuddannede personer med handicap. For hjælpemidler skal der registreres type, pris og om hjælpemidlet er bevilget som udlån eller til ejendom. For personlig assistance skal der registreres type af assistance, antal timer, tilskuddets størrelse og andre udgifter.

Hensigten bag beslutningen er at få et sammenligneligt datagrundlag på tværs af kommunerne. At man med et styrket vidensgrundlag vil opleve en kvalitetssikring af området. Registreringen kan ske fra d. 23. marts 2015 og skal være på plads senest d. 29. juni 2015.

Find de præcise formuleringer:

  • Isbryderordningen: § 38, 14
  • Hjælpemidler: § 39 stk. 7
  • Personlig assistance: § 39 stk. 8.

Bekendtgørelse nr.1594 (pdf) (nyt vindue)

Flytning lukker hotline mandag d. 2. marts

I sidste nyhedsbrev blev det fortalt, at SJH nu er tilknyttet Arbejdsmarkedskontor Syddanmark. Fra og med næste uge vil vi også rent fysisk bo under samme tag, nemlig i Dannebrogsgade nr. 3 i hjertet af Odense.

I forbindelse med flytning holder SJH’s hotline lukket mandag d. 2. marts. Derudover vil det ikke medføre ændringer for vores daglige brugere og samarbejdspartnere. Det er fortsat SJH’s opgave at understøtte den landsdækkende beskæftigelsesindsats for personer med funktionsnedsættelse.

Hjælp til at finde det rette arbejdsredskab

Det kan godt være lidt af en jungle at finde det helt rette arbejdsredskab. SJH er ikke eksperter i de specifikke typer af arbejdsredskaber, men tilbyder nu på bmhandicap.dk en oversigt over brugbare links til forskellige former for hjælpemiddeleksperter. Der er både links til overordnede databaser og henvisninger til steder målrettet bestemte typer af funktionsnedsættelser. Listen er ikke udtømmende men kan være et godt sted at begynde jagten på det rette arbejdsredskab.

Se mere på bmhandicap

Pulje til at fremme inklusion

Går man med idéen til et projekt, der skal styrke personer med funktionsnedsættelses inklusion i samfundslivet, så er der mulighed for at søge puljemidler fra ”Fremfærd borgere med særlige behov”. Blandt de emner, der kan søges om midler til, nævnes blandt andet: ”At fremme at flere mennesker med handicap, med udviklingshæmning og/eller psykiske sygdomme får mulighed for at opnå beskæftigelse så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.” Ansøgningsfristen er d. 31. marts i år, og der kan søges om op til 150.000 kr. pr. projekt.

Udbudsmateriale (pdf) (nyt vindue)

SFI udgiver ”Handicap og beskæftigelse”

Siden 2002 har SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, monitoreret beskæftigelsessituationen for personer med handicap eller længerevarende helbredsproblem. Denne gruppe udgør 17 pct. af den samlede befolkning i aldersgruppen 16-64 år. Både for personer med og uden handicap gælder det, at beskæftigelsesandelen er faldet i SFI’s undersøgelsesperiode. I 2014 var 43 pct. af personer med funktionsnedsættelse i arbejde, mens det tilsvarende tal for den øvrige del af befolkningen var 77 pct.

I rapporten kan man også læse, at flere danskere i perioden er blevet mere positivt stemt overfor at få en kollega med funktionsnedsættelse, og at færre er bekymret over, hvorvidt det vil øge arbejdsbelastningen. Det er fortsat personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der har vanskeligst ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Resumé af rapporten (nyt vindue)

Find hele rapporten på bmhandicap

} }, false);