Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev april 2015

17-04-2015

I denne udgave af SJH's nyhedsbrev præsenterer vi den nye blanket til ansøgning af hjælpemidler. Der er relevante oplysninger til jobkonsulenter vedrørende specialdesignende sikkerhedssko og om afgørelser i forhold til bevilling af dropfodsskinne. Derudover kan du finde en netop offentliggjort evaluering af handicaprettede beskæftigelsesprojekter.

Ny blanket til arbejdsredskaber

KL har netop offentliggjort den nye blanket, der skal anvendes i forbindelse med ansøgning af hjælpemidler til job/uddannelse. Den hedder AB441 og erstatter den hidtidige AF82 blanket. Den kan downloades fra KL’s blanket-side, men den kan naturligvis også findes på bmhandicap.dk.

Blanket AB441 (pdf) (nyt vindue)  

SJH's blanket-oversigt

Refusionsomlægning påvirker ikke de kompenserende ordninger

Når de nye regler på beskæftigelsesområdet for kommunernes refusion fra Staten træder i kraft, så vil det ikke medføre ændringer i forhold til personlig assistance og arbejdsredskaber. Refusionen for de to ordninger vedbliver med at være en umiddelbar statslig refusion på 50 procent, og den anden halvdel af udgiften indgår i beregningen af kommunernes beskæftigelsestilskud.

Dropfodsskinne bevilges altid efter Serviceloven § 112

Fra tid til anden kan man opleve, at ansøgninger om dropfodsskinner, FES (Funktionelt Elektronisk Stimulationssystem) ender i jobcentret. Der hører de ikke hjemme – men hvor så?

Ankestyrelsen har taget stilling i et par ikke offentliggjorte ankesager i januar 2015 og afgør enslydende i de to tilfælde, at der er tale om et hjælpemiddel - og altså ikke behandlings- eller træningsredskab - der ”… i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse…”. Ganghastighed og afstand forøges og derfor bevilges efter Serviceloven §112.  Ankestyrelsen henviser i begge sager til Principafgørelse 63-14.

Principafgørelse 63-14 (nyt vindue)

EU-direktiv ændrer standarder for specialdesignede sikkerhedssko

Hidtil har man kunnet få foretaget forskellige tilpasninger af almindelige sikkerhedssko. Men et EU-direktiv betyder, at sikkerhedssko ikke må tilføjes en anden sål eller udstyres med indlæg. Det betyder, at man skal sikre, at leverandøren er opmærksom på, at sikkerhedsskoen bliver produceret med de forskellige tilpasninger fra fødslen. Det vil alt andet lige medføre en højere indkøbspris. Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte SJH.

SJH's hotline

Opdateret udgave af SJH’s Guide

Guiden er et af SJH’s hjælpeværktøjer til sagsbehandleren. Et elektronisk opslagsværk, hvor man kan læse om de enkelte ordninger, se eksempler på bevillingsskrivelser og meget andet. Teksten er primo april blevet ajourført og kan ses som et elektronisk katalog eller printes som et fysisk eksemplar til reolen.

Se Guiden

Evaluering af handicaprettede beskæftigelsesprojekter

I 2013 udgav regeringen deres handicappolitiske handlingsplan, der blandt andet havde en ambition om at få styrket og systematiseret vidensgrundlaget i forhold til beskæftigelsesindsatsen overfor personer med funktionsnedsættelse. Som et led i dette har Rambøll for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering evalueret samtlige handicaprettede beskæftigelsesprojektor i perioden 2005 – 2013.

I alt indgår 109 projekter i evalueringen. En del af konklusionen er, at de mange projekter ofte lykkes med at være idegenererende, men at det meget sjældent fører til ny forskningsbaseret viden om effekten af de respektive indsatser. Evalueringen har en lang række anbefalinger til, hvordan vi får mere solid viden om, hvad der virker.

Her er et lille udsnit af anbefalingerne:

  1. Central indsamling og formidling af erfaringer på handicapområdet i et fælles arkiv.
  2.  Flere metodeafprøvningsprojekter, kontrollerede forsøg og effektstudier.
  3.  Projekter med fokus på den virksomhedsrettede aktivering
  4.  Screening af beskæftigede for uopdagede funktionsnedsættelser - metodeafprøvning.
  5. Projekter med fokus på information om funktionsnedsættelse, støtteordninger, hjælpemidler, funktionsnedsattes særlige behov, relevante hensyn mv.

Metaevaluering (pdf) (nyt vindue)

Regeringens handicappolitiske handlingsplan (pdf) (nyt vindue)