Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev maj 2015

27-05-2015

I denne udgave af SJH’s nyhedsbrev kan du læse, at der er kommet en ny timelønssats ved udbetaling af tilskud til personlig assistance, og at mentorordningen er blevet evalueret. Derudover sætter nyhedsbrevet fokus på døve- og tolkeområdet med blandt andet forslag til kvittering for udført tolkebistand, ny læse- og skrivetest samt gratis tilbud om tegnsprogsundervisning til kolleger.

Ny timelønssats for personlig assistance

Det er HK’s timelønssats for studerende, der i de fleste sammenhænge bestemmer størrelsen for tilskuddet ved personlig assistance. Satsen er d. 1. april 2015 blevet reguleret. Det betyder, at ”trin 3 stedtillæg IV”, som er den relevante sats, nu lyder på 115,19 kr.

Se mere på bm-handicap.dk

Ny læse- og skrivetest til døve og hørehæmmede

En række aktører, der arbejder med døve eller svært hørehæmmede personer er undervejs med et projekt, der skal udvikle en ny læse- og skrivetest specifikt målrettet denne gruppe. For gruppen af personer med ingen eller meget begrænset hørelse er det et problem, at de fleste nuværende test er udviklet til ordblinde, der er normalthørende og ikke har problemer med den auditive del af testen.

Læse- og skrivevanskeligheder er ofte et problem for svært hørehæmmede og en mere målrettet test skal blandt andet kvalificere vejledningen i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Det er midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har finansieret projektet, som forventes afsluttet ved udgangen af september i år. I den forbindelse afholdes der på Castberggård Job- og Udviklingscenter en konference om projektet den 23. september 2015.

For nylig blev testen testet til et arrangement hos Castberggaard i Urlev. Klik på linket nedenfor og læs en reportage for dagen.

Læs reportagen (nyt vindue)

Baggrund for projektet (nyt vindue)

Lær tegnsprog sammen med dine kolleger

Lønmodtagere, der bruger tegnsprog, kan godt bede deres kolleger om at få hænderne op af lommen. Den Nationale Tolkemyndighed tilbyder gratis at holde kurser i tegnsprog på arbejdspladser, der har døve eller svært hørehæmmede medarbejdere ansat. Kurserne tager udgangspunkt i nogle af de ord, der oftest anvendes på den pågældende arbejdsplads. Kurserne styrker og smidiggør kommunikationen i det daglige - og så er det en sjov og anderledes form for teambuilding blandt kolleger.

Partnerskab for job og vækst

I Høje-Taastrup er kommune, virksomheder, Danske Handicaporganisationer og foreninger gået sammen i et partnerskab, der skal skabe job for personer med funktionsnedsættelse og vækst for virksomheder. Partnerskabet blev etableret i august sidste år og har som et konkret formål at skabe 50 job i en toårig periode. Det mål er man godt på vej til at indfri, og den 20. maj blev der holdt et stort arrangement, hvor de mange partnere satte hinanden stævne til en dag fyldt med inspiration til, hvordan personer med funktionsnedsættelse kan medvirke til øget vækst i virksomhederne.

Reportage fra arrangementet

Partnerskab for Job og Vækst

Kvittering for tolkebistand

SJH har udarbejdet et dokument, som jobcentret kan vælge at bruge i de tilfælde, hvor der er tale om personlig assistance i form af tolkebistand. Dokumentet lægger op til, at både den personlige assistent (tolken) samt personen med assistancebehovet skriver under på, hvor mange timer, der er tolket og opgavens karakter. Dokumentet fungerer for jobcentret som dokumentation for det udførte arbejde.

Download dokumentet

Find dokumentet på SJH's blanket-side 

Evaluering af mentorordningen

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har netop udgivet en større evaluering af mentorordningen. Evalueringen viser blandt andet, at mentoren ofte anvendes til personer langt fra arbejdsmarkedet og til opgaver af social eller privat karakter. Det kan være at få opbygget et større socialt netværk eller en positiv påvirkning i forhold til personens adfærd, hygiejne og øvrige fremtoning.

I rapporten kan man læse, at et gennemsnitligt mentorforløb varer fem måneder, og at mentoren i snit anvender 3,4 timer om ugen på den enkelte borger - heraf godt halvanden time i direkte selskab med borgeren. Derudover viser undersøgelsen, at medarbejderne i jobcentrene og mentorerne har en mere positiv oplevelse af, hvilken effekt mentorindsatsen har, end borgerne selv oplever.

Resumé af rapporten (nyt vindue)

Find hele rapporten på SJH's rapport-oversigt