Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev november 2016

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om, at en ny udgave af vores katalog "Kompensering med gevinst" er udkommet, samt at STAR har udgivet guide-materiale vedr. fleksjobansættelser og progression i fleksjob. Derudover har vi åbnet for tilmelding til forårets grundkurser i de handicapkompenserende ordninger.

Kompensering med gevinst er blevet opdateret

Den nye version af kataloget Kompensering med gevinst er nu udkommet, både som elektronisk fil og i tryk.

I Kompensering med gevinst kan du læse om de økonomiske gevinster, som kommunen kan hente ved at gøre brug af de handicapkompenserende ordninger.

Kompensering med gevinst er særligt henvendt til ledere og politikere på beskæftigelsesområdet, og i kataloget findes 26 autentiske eksempler på, hvordan de handicapkompenserende ordninger har været medvirkende til, at en borger har kunnet gå fra en offentlig forsørgelsesydelse og tilbage i arbejde – til gevinst for både borgeren selv og kommunekassen. Kompensering med gevinst har gennemgået en større revidering, så regneeksemplerne nu passer med den nye refusionsmodel.

Kompensering med gevinst 

Grundkurser i de handicapkompenserende ordninger – tilmelding åben for første halvår 2017

Det er nu muligt at tilmelde sig vores grundkurser i de handicapkompenserende ordninger, der finder sted i første halvår 2017.

Kurset er gratis og giver en introduktion til de handicapkompenserende ordninger: Personlig assistance, arbejdsredskaber, mentor, isbryderordning og fortrinsadgang.

Kurset er målrettet jobcentrenes nye nøglepersoner på handicapområdet, sagsbehandlere på sygedagpengeområdet, virksomhedskonsulenter, kontanthjælpssagsbehandlere, fleksjobsagsbehandlere, koordinerende sagsbehandlere, a-kassemedarbejdere og andre aktører på området.

Datoer og tilmelding 

Nyt guidemateriale med gode råd om fleksjobansættelser og progression i jobbet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop offentliggjort to sæt guidematerialer. 

Det ene sæt er målrettet jobcentrene og indeholder gode råd og inspiration til at arbejde med progression i fleksjobbet. Her kan du også læse gode råd til forløbet før og under rehabiliteringsmødet, og hvordan man bedst kommer i gang med at finde det rette fleksjob sammen med borgeren.

Det andet materialesæt er målrettet henholdsvis fleksjobberne og arbejdsgiverne og indeholder råd til, hvordan selve ansættelsen forløber bedst muligt. Her kan du læse anbefalinger og råd til ansættelsesprocessen og selve jobbet, samt hvad man kan gøre, hvis der opstår problemer.

Du finder de to sæt guidematerialer via linket herunder. På denne side finder du også andre nyttige værktøjer, blandt andet fleksjobberegneren og STAR’s guide til det gode ressourceforløb.

Værktøjer til reformen af førtidspension og fleksjob 

Personalenyt

Over de sidste måneder er der sket en del på personalefronten i Specialfunktionen Job og Handicap.

Anne Edwards Krenchel er stoppet.

Ditte Nørgaard er blevet ansat som konsulent. Ditte er uddannet sociolog og kommer fra en stilling i Rådet for Psykisk Sårbare.

Susanne Kroghøj Ellegaard er vendt tilbage til Specialfunktionen efter barselsorlov.

Derudover startede Cecilie Malig Andersen i maj måned som studentermedhjælper.

Se en samlet oversigt over de ansatte i Specialfunktionen Job og Handicap.