Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap december 2017

05-12-2017

I årets sidste udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om en ny ansøgningspulje, som skal styrke indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage. Derudover informeres om , at Specialfunktionens hjemmeside fusionerer med Star.dk i marts 2018.

Ny ansøgningspulje: Styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

En ny pulje har til formål at styrke indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede.

Med henblik på at løfte de basale kompetencer hos ledige og beskæftigede samt forebygge og modvirke begyndende rekrutteringsudfordringer og flaskehalse på arbejdsmarkedet har forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (V, DF, K, R og S) i efteråret 2017 igangsat en række initiativer, hvoraf ansøgningspuljen ”Styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage” er én af dem.

Puljen kan søges af kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer, og den er målrettet ledige og beskæftigede ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage.

Projekterne skal indeholde følgende kerneelementer:

  1. Aktiviteter der spotter og motiverer ledige og beskæftigede i målgruppen til at få hjælp til at styrke deres basale kompetencer, fx via et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.
  2. Aktiviteter der støtter og fastholder ledige og beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer, fx undervejs i et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.

Der er afsat i alt 26,5 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Projektperioden strækker sig over en 2-årig periode fra udgangen af 2017 til udgangen af 2019.

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 13. december 2017, kl. 13.00.

Læs mere om puljen

Specialfunktionens hjemmeside fusionerer med star.dk

Forventeligt fra midten af marts 2018 vil information om de handicapkompenserende ordninger ikke længere være at finde på Specialfunktionens hjemmesider, bmhandicap.dk og metodevejviseren.dk, men i stedet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Star.dk.

Indholdet om de kompenserende ordninger på star.dk bliver meget genkendeligt fra bmhandicap.dk.

Når de kompenserende ordninger kommer på star.dk, udsender vi mere information herom.

Blanketter til bevilling af hjælpemidler og mentorfunktion skal fremover tilgås fra KL’s hjemmeside

Efter ønske fra KL har Specialfunktionen ikke længere følgende blanketter liggende på bmhandicap.dk:

  • blanket AB 441 om ansøgning af hjælpemidler
  • blanket AB 401 om ansøgning af mentorfunktion
  • blanket AB 405 om anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

Blanketterne kan i stedet tilgås fra KL’s hjemmeside: kl.dk.

Øvrige blanketter til personlig assistance og isbryderordningen ligger forsat på bmhandicap.dk.

KL`s side om blanketter (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår