Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap april 2017

05-04-2017

Læs bl.a. om, at det nu er muligt at søge midler fra puljen "Initiativer for personer med handicap" for 2017, samt om to nye principafgørelser om personlig assistance.

Udmelding af pulje til initiativer for personer med handicap

Det er nu muligt at søge midler fra puljen ”Initiativer for personer med handicap” for 2017.

Formålet med puljen er at bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Specialfunktionen Job & Handicap.

Ansøgningsfristen er onsdag den 19. april 2017.

Der kan læses mere om puljen samt krav til ansøgningerne på

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Spørgsmål til udmøntningen af puljen kan rettes til styrelsen på handicappuljer@star.dk med emnefeltet ”Spørgsmål – Initiativer for personer med handicap.”, eller på telefon 72 14 20 00.

2 nye principafgørelser om personlig assistance

Ankestyrelsen har i afgørelse 50-16 og 5-17 taget stilling til sager om personlig assistance.

Afgørelse 50-16 omhandler en borger, der er bevilget støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne. Afgørelsen belyser, i hvilket omfang der kan bevilges personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride, herunder hvilket hensyn der i denne forbindelse skal tages til stillingsindholdet og muligheden for at omfordele arbejdet.

Afgørelse 5-17 behandler især problemstillingen omkring, hvornår erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen for personer med psykisk funktionsnedsættelse og vidensarbejde.

Læs mere om afgørelserne

Mindapps.dk – ny hjemmeside om apps til personer med psykiske vanskeligheder

Psykiatrien i Region Syddanmark har lanceret en ny hjemmeside, som er målrettet personer med psykiske vanskeligheder og klinikere i psykiatrien.

På hjemmesiden kan man bl.a.:

  • Søge efter apps til bestemte målgrupper, fx personer med ADHD, angst, stress eller skizofreni
  • Læse anmeldelser af apps til forebyggelse, behandling og recovery
  • Få viden om muligheder og begrænsninger ved brug af apps i psykiatrien

Læs mere på Mindapps.dk (nyt vindue)

Ny viden om de afgørende faktorer for, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i job og uddannelse

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et omfattende videnskabeligt progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der gør, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde eller påbegynder en uddannelse.

Projektet viser bl.a., at sagsbehandlerens tro på borgerens jobmuligheder er afgørende for, hvorvidt borgeren kommer i job. En sagsbehandler, der tror på den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers jobmulighed, øger personens job- eller uddannelseschance med 33%. Modsat medfører sagsbehandlerskift en reduktion i jobchancen på 22%.

Læs mere om projektet og find hele forskningsrapporten på

Væksthusets Forskningscenters hjemmeside (nyt vindue)