Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap maj 2017

23-05-2017

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om en ny analyse fra KORA, der viser at deltagelse i virksomhedsrettede tilbud blandt udsatte grupper øger deres chancer for at komme i job.

Personlig assistance: Ny studentertimelønsats fra 1.april 2017

Tilskud til personlig assistance beregnes som oftest ud fra HK`s studentsertimelønsats. Fra 1. april 2017 er studentertimelønsatsen blevet reguleret, så den er på 117,53 kr. i timen. Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 var den på 116,11 kr. i timen.

Se mere på bmhandicap.dk

Ny analyse fra KORA: Aktiv beskæftigelsesindsats hjælper udsatte grupper

KORA har lavet en analyse, der viser sammenhængen mellem udsatte borgeres deltagelse i forskellige typer aktivering og deres progression mod job. Analysen viser, at deltagelse i virksomhedsrettede tilbud blandt ikke-arbejdsmarkedsparate borgere øger chancerne for at komme i job med mellem 45 og 85 procent.

Analysen er baseret på progressionsdata fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet, hvor omkring 4.000 ledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og deres sagsbehandlere har svaret på spørgsmål vedrørende borgernes arbejdsmarkedsparathed.

Læs mere om KORA`s analyse her (nyt vindue)

Evaluering af projekt Mening og Mestring: Nyt samarbejde kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelse tættere på job

Projektet Mening og Mestring blev gennemført af Danske Handicaporganisationer (DH) i perioden 2014-2016 med det formål, at flere borgere med kognitiv funktionsnedsættelse fastholdes eller inkluderes på arbejdsmarkedet.
Med projektet blev der etableret et tæt samarbejde mellem handicaporganisationer og jobcentre omkring mestringsforløb for 180 borgerne for at få dem tættere på arbejdsmarkedet.

KORA har evalueret projektet og anbefaler, at både samarbejde og mestringsforløb fortsættes, da borgerne får støtte til at fastholde job eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig bliver jobcentermedarbejderne klædt bedre på til at opdage mennesker med kognitive handicap.

Læs mere om projektet og læs hele evalueringsrapporten her (nyt vindue)