Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap juni 2017

29-06-2017

I denne udgave af specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den seneste rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velværd om beskæftigelse og uddannelse blandt personer med handicap.

Mentorordningen er nu tilgængelig i VITAS

VITAS er en digital platform, der kan benyttes af virksomheder og jobcentre til oprettelse og behandling af anmodninger om løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser.
Som noget nyt er mentorordningen nu tilgængelig i VITAS. I VITAS er det fremover muligt at tilknytte en tillægsbevilling for mentorforløb på en almindelig bevilling. Mentorordning kan i første omgang kun oprettes i forbindelse med en eksisterende praktik, løntilskud eller voksenlærlingeforløb.

Mentorbevillinger oprettes af sagsbehandleren og kan ikke oprettes fra virksomhedens side, hvilket betyder, at virksomheder ikke kan ansøge om mentor, men at jobcentermedarbejder har ansvaret for at oprette en mentor som en tillægsbevilling efter dialog med arbejdsgiver og borger.

Vejledning til oprettelse af mentorforløb i VITAS findes i VITAS under menupunktet ”hjælp”, og derudover står Landssupporten til rådighed for teknisk support på telefon 70 25 89 25.

Læs mere om VITAS

Ny udgave af pjecen ”Funktionsnedsættelse – ingen hindring for job”

Specialfunktionen Job & Handicap har fået lavet en ny udgave af pjecen ”Funktionsnedsættelse – ingen hindring for job”, som beskriver de forskellige ordninger: personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen, fortrinsadgang og mentorordningen.

Hvis jobcentrene ønsker flere pjecer, kan der rettes henvendelse til sjh@star.dk.

Se pjecen

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje: Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 29,8 mio. kr. i 2017. Puljen har til formål at afprøve en sammenhængende socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i job og fastholde dem i jobbet på længere sigt.

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2017.

Læs mere om puljen på Socialstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Ny rapport fra SFI: Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet en ny rapport om beskæftigelse og uddannelse blandt personer med handicap i 2016.

Af rapporten fremgår det bl.a., at der blandt personer med handicap fortsat er en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet i sammenligning med personer uden handicap.

Rapporten viser også, at der er et manglende kendskab til de handicapkompenserende ordninger blandt målgruppen. Lidt mere end hver femte person i målgruppen for hjælpemidler, som ikke har søgt om støtte, kender fx ikke til ordningen. Blandt de, der er i målgruppen for personlig assistance, har kun 1 ud af 4 kendskab til ordningen.

Endelig viser rapporten, at der er et beskæftigelsespotentiale blandt 10.000 – 22.000 personer med handicap. Det er en gruppe, hvoraf en stor del har gode muligheder for at bestride et ordinært job.

Læs hele rapporten (nyt vindue)

7 initiativer til ledige ordblinde

Mploy har lavet en erfaringsopsamling på 7 initiativer, som er gennemført under puljen til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse-skrivesvage.

Erfaringsopsamlingen viser bl.a., at initiativerne har skabt øget kendskab til og anerkendelse af ledige med læse- og skrivevanskeligheder, og at der er skabt større bevidsthed om mulighederne for at afhjælpe læse- og skrivevanskeligheder.

Læs mere om erfaringsopsamlingen 

Personalenyt fra Specialfunktionen Job & Handicap

Mona Kræmmer Nielsen er stoppet i Specialfunktionen pr. 1. maj 2017. Hun er dog ikke rykket langt væk, da hun er startet i en stilling som fuldmægtig i Arbejdsmarkedskontor Syd. Hun sidder derfor på samme etage som Specialfunktionen, og har beholdt sin gamle mailadresse.

Anne Ravn er blevet ansat som fuldmægtig i Specialfunktionen pr. 1. juni 2017. Anne er uddannet cand.scient.pol. og har erfaring fra universitetssektoren og anlægssektoren.