Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap september 2017

29-09-2017

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den nye pulje "Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap", som skal hjælpe mennesker med handicap i job

Ny pulje: Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

En ny pulje har til formål at støtte projekter, der hjælper borgere med handicap i job. Formålet med puljen er at øge arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med handicap, at øge virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger samt at nedbryde barrierer mellem virksomheder og borgere med handicap.

Projekterne skal gennemføres i samarbejde mellem en kommune og en eller flere handicaporganisationer. Der er afsat 16,4 mio. kr. til puljen i 2017-18 og midlerne er en del af satspuljeaftalen for 2017.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilskudsportal senest fredag den 13. oktober 2017, kl. 12.00.

Læs mere om puljen

Konference: Hvor skal arbejdskraften komme fra? Personer med handicap er en del af løsningen

Specialfunktionen Job & Handicap og Dansk Handicap Forbund afholder en konference for virksomheder, nøglepersoner på handicapområdet samt virksomhedskonsulenter og/eller fastholdelseskonsulenter fra jobcentre i Region Syddanmark.

På konferencen sættes fokus på, hvordan personer med handicap kan være med til at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som flere brancher står overfor. Vi dykker ligeledes ned i støttemuligheder til virksomheder (de handicapkompenserende ordninger), det gode samarbejde mellem virksomheder og jobcentre samt værktøjer til virksomheder i forbindelse med ansættelse, fastholdelse og afskedigelse af personer med handicap.

Dato og sted

Onsdag d. 1. november 2017 kl. 14.00 – 17.00 hos EWII Park, Højstrupsvej 7b, 5000 Odense

Tilmelding

Jobcentre i Region Syddanmark har fået en invitation til konferencen pr. mail og bedes tilmelde sig via invitationsmailen.
Virksomheder kan tilmelde sig konferencen på tilmelding@danskhandicapforbund.dk

Se programmet 

Analyse af mentor som eneste indsats

Som led i kontanthjælpsreformen i 2014 blev brugen af mentor udvidet, så de mest udsatte personer i kontanthjælpssystemet, der ikke er i stand til at deltage i et aktivt tilbud, som minimum skal have en mentor.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en analyse af brugen af mentorordningen til de mest udsatte borgere i ressourceforløb og kontanthjælpssystemet med henblik på at undersøge, om mentorordningen anvendes efter hensigten. Analysen viser bl.a.:

  • Efter kontanthjælpsreformen er der færre i kontanthjælpssystemet, som går helt passive. Som følge af anvendelsen af ”mentor som eneste indsats” er andelen, der enten får et aktivt tilbud eller en mentor som eneste indsats, steget fra 45 procent til 51. procent
  • 17.000 personer i kontanthjælpssystemet eller ressourceforløb har været passive i hele 2015 uden at modtage ”mentor som eneste indsats”, hvorfor den ikke bliver udnyttet i den grad, som den var tiltænkt i kontanthjælpsreformen
  • Mere end en tredjedel af de mentorforløb, der starter som forløb med mentor som eneste indsats, efterfølges af et aktivt tilbud
  • En fjerdedel af de mentorforløb, der efterfølges af en aktiv indsats, efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud.

Læs mere om analysen

Virksomheder dyster om pris for socialt ansvar

Over 100 små og store virksomheder er blevet indstillet til prisen ”CSR People Prize”, som fører til titlen som landets mest socialt ansvarlige virksomhed. Ud af de 100 virksomheder er 60 fortsat i spil til at kunne vinde prisen og i begyndelsen af oktober indkredses feltet til 6 nominerede virksomheder.

Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der siden 1999 har stået for den årlige prisuddeling. Prisen går til virksomheder, der tager socialt ansvar, fx ved at rekruttere og fastholde personer med et handicap eller som på anden vis kan være særligt udsatte.

Vinderne bliver fundet til CSR-konferencen ”Grib Verdensmålene!”, som afholdes af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar i samarbejde med Dansk Industri og Global Compact d. 7. november i Industriens Hus i København.

Læs mere om prisen (nyt vindue)