Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap oktober 2018

23-10-2018

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om principafgørelse 15-13 og grundkurser i 2019

Principafgørelse 15-13: Hjælpemidler og forbrugsgoder – principafgørelsen, der blev glemt

Principafgørelsen omhandler hvilke regler, der gælder, i situationer hvor borgeren selv køber et hjælpemiddel eller forbrugsgode. Tidspunktet for købet har betydning; hvis en borger selv har betalt for et hjælpemiddel eller et forbrugsgode i perioden mellem kommunens afslag og Ankestyrelsens behandling af borgerens klage, er situationen anderledes, end hvis borgeren havde anskaffet det inden ansøgningen til kommunen.
Kommunen kan normalt ikke give støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevillingen. Hvis ansøgeren har anskaffet hjælpemidlet eller forbrugsgodet efter kommunens afslag, men inden Ankestyrelsen har afgjort klagesagen, er situationen dog anderledes. Hvis
Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse og pålægger kommunen at bevilge et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, så er kommunen forpligtet til at give ansøgeren hjælpemidlet eller forbrugsgodet, selv om det er anskaffet i ventetiden mellem kommunens afgørelse og Ankestyrelsens afgørelse.

Artikel på ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Specialfunktionen Job og Handicap har deltaget på to RAR-møder, henholdsvis RAR-Sydjylland og RAR-Fyn, i ultimo september 2018. Begge RAR-møder har haft temaet ”Beskæftigelse og handicap” på dagsordenen. Formålet var at få en dialog med rådene om, at det er oplagt at udnytte den arbejdskraftreserve, der er i folk med handicap/funktionsnedsættelse. Ud over Specialfunktionens oplæg deltog Danske Handicaporganisationer (DH) med et oplæg samt Fredericia Jobcenter. Sidstnævnte bidrog med formidling om de erfaringer jobcentret har med deres deltagelse i projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”. Samlet set, var alle oplægsholdere enige om, at der er et uudnyttet potentiale, og at det er muligt at fastholde og/eller få borgere med handicap/funktionsnedsættelse i job. RAR forholdt sig positivt og spørgelystne til emnet og potentialet.

Grundkurser 2019

Specialfunktionen har planlagt 3 grundkurser i de handicapkompenserende ordninger i 2019. Kurserne vil blive afholdt i Viborg, Middelfart og København.

  • 31. januar i Middelfart
  • 28. marts i København
  • 16. maj i Viborg