Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap juni 2018

19-06-2018

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et projekt, der skal hjælpe borgere med psykisk funktionsnedsættelse i beskæftigelse. Du kan også læse om hvordan psykoedukation kan bruges som led i beskæftigelsesindsatsen.

Projekt skal hjælpe borgere med psykisk funktionsnedsættelse i beskæftigelse

Professionshøjskolen Absalon har med projektet ”Flere borgere med handicap i beskæftigelse” udviklet et gratis kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere, der arbejder på beskæftigelses- og socialområdet i kommunerne med henblik på at få flere borgere med psykiske handicaps i job. Projektet gennemføres i samarbejde med Det Centrale Handicapråd og finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Projektets kompetenceudviklingsforløb skræddersys den enkelte kommune og indeholder følgende tematikker:
• Lovgivning, psykiske lidelser, samarbejde med pårørende, metoder i socialt arbejde
• Eksternt samarbejde, tværfagligt samarbejde, aktionslærende grupper
• Ledelse (omhandler mål, visioner, operationalisering af kerneopgave og ledelsesmæssige dilemmaer)

Der er nu åbent for tilmelding til forløbet – kontakt Chefkonsulent Kirstine Højland på kish@pha.dk for mere information.

Projektet ”Flere borgere med handicap i beskæftigelse” (nyt vindue) 

Psykoedukation som led i beskæftigelsesindsatsen

Tilbud om psykoedukation kan – efter en konkret og individuel vurdering – gives som et beskæftigelsesrettet tilbud efter kap. 10 om vejledning og opkvalificering i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bekræfter beskæftigelsesministeren i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Tilbuddet kan fx gives sammen med en anden indsats eller som enkeltstående tilbud. Forudsætningen for at give tilbuddet er dog, at kommunen vurderer, at tilbuddet kan bringe borgeren tættere på job, fx ved at borgeren tilegner sig strategier til at forstå og mestre sin egen funktionsnedsættelse ift. arbejdsmarkedet.

Ministerens svar til beskæftigelsesudvalget (nyt vindue) 

Revideret udgave af Guide om Handicap og Job

Der er netop udkommet en revideret udgave af ”Guide om Job & Handicap”, som er målrettet jobcentre og virksomheder, der arbejder med inklusion og fastholdelse af borgere med handicap på arbejdsmarkedet.
I guiden kan man læse om forskellige typer handicaps, diagnoser og sygdomme og deres betydning for beskæftigelse.

Guiden er oprindeligt udgivet af Vidensnetværket, men er blevet revideret og gentrykt af Danske Handicaporganisationer i maj 2018 i samarbejde med Aarhus, Roskilde og Høje Taastrup Kommune. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ydet støtte i forbindelse med projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”.

Guide om Handicap og (pdf) (nyt vindue) 

Personalenyt fra Specialfunktionen Job & Handicap

Der er sket en del nyt på personalefronten i Specialfunktionen Job & Handicap.

Lisbet Bo er stoppet.

Emil Bülow er blevet ansat som fuldmægtig i Specialfunktionen. Emil er uddannet i statskundskab og har tidligere arbejdet i Arbejdsmarkedskontor Syd, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Anne Ravn er blevet ansat som konsulent. Hun har erfaring fra bl.a. Syddansk Universitet og Odense Letbane.

Susanne kroghøj Ellegaard er på barselsorlov frem til februar.