Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap august 2018

20-08-2018

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om en litteraturgennemgang om arbejdsmarkedsintegration af personer med handicap lavet af Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.

Litteraturgennemgang: Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse har lavet en litteraturgennemgang af arbejdsmarkedsintegrationen af personer med handicap. Formålet med litteraturgennemgangen er dels at undersøge, hvilke forhold der henholdsvis hæmmer og fremmer integration af personer med handicap på arbejdsmarkedet, dels at anskueliggøre hvor der er behov for mere viden på området.

I litteraturgennemgangen bliver tre spørgsmål undersøgt:

  • Arbejdskraftudbuddet: hvilke forhold der henholdsvis fremmer og hæmmer beskæftigelsen blandt personer med et handicap
  • Arbejdskraftefterspørgslen: hvilke forhold der fremmer og hæmmer ansættelse og fastholdelse af personer med et handicap
  • Matching mellem udbud og efterspørgsel: hvilke forhold der henholdsvis fremmer og hæmmer beskæftigelsessystemets evne til at øge beskæftigelsen blandt målgruppen.

Litteraturgennemgangen er en del af et forskningsprojekt omkring personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet, som er finansieret af Bevica fonden i perioden 2018-2020, og er blevet offentliggjort på en konference i Handicaporganisationernes Hus den 8. juni 2018.

Ny kortlægning: Virker det? Kortlægning af studier om beskæftigelsesindsatsen

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet har gennemført en kortlægning af undersøgelser om mennesker med handicap og beskæftigelse.

Formålet med kortlægningen har været at få indblik i hvilke indsatser der virker på handicapområdet ift. at få flere personer med handicap inkluderet på arbejdsmarkedet og fastholdt i beskæftigelse. Det gælder især personer med psykosociale handicap.

Inspirationsworkshop for Sammen om fastholdelse

Der afholdes inspirationsworkshop for Sammen om fastholdelse den 5. oktober for de syddanske kommuner.

Projektets indsatsmodel indebærer, at den første opfølgningssamtale for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse afholdes på den sygemeldtes arbejdsplads. Ved samtalen deltager både den sygemeldte, arbejdsgiveren og kommunen.

Workshoppen er målrettet de kommuner, der ikke selv er med i projektet, men har en interesse i at arbejde med den samme indsatsmodel.