Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap januar 2019

17-01-2019

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om Projekt Inklusion og ændringen af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.

Ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv

I Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhvervs § 25 indsættes nye stykker omhandlende økonomisk interesse i forbindelse med tilskud til tolkeydelse. Ændringerne til bekendtgørelsen træder i kraft 1. februar 2019.

Den fulde tekst på retsinformation (nyt vindue)

Projekt inklusion

Hovedkonklusionen af et kontrolleret forsøg kaldet Projekt Inklusion er, at andelen af svært psykisk syge, som kommer i job og uddannelse, vokser, når indsatsen fokuserer på job parallelt med helbred. Projektet har bestået af en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer med svære psykiske lidelser.

I Projekt Inklusion er metoden IPS (Individual Placement and Support) afprøvet på det danske arbejdsmarked. IPS er velafprøvet internationalt set, og har konsekvent påvist gode effekter. Projektet har kørt fra 2011-2017 og er gennemført af Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsenhed.

Artikel på beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2018-2020

Puljen tager udgangspunkt i en videreførelse og videreudvikling af Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap. I videreførelsen af projektet, vil indsatsmodellen blive skærpet på baggrund af det første års erfaringer, herunder den systematiske screening på tværs af kommuner samt jobformidlerens rolle.

Følgende kommuner er med i projektet

 • Fredericia
 • Jammerbugt
 • Glostrup
 • Stevns
 • Aabenraa
 • Randers
 • Kolding
 • Nordfyns
 • Haderslev
 • Lyngby-Taarbæk
 • Aarhus

Kommunerne Jammerbugt, Fredericia, Kolding og Aarhus deltog også i det første projekt.

Artikel på STARs hjemmeside (nyt vindue)

Grundkurser i 1. halvår af 2019

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i 3 grundkurser i 1. halvår af 2019.
Kurserne indeholder:

 • Viden om de handicapkompenserende ordninger
 • Anvendelse af data på de kompenserende ordninger
 • Værktøjer til videndeling- og sparring om de kompenserende ordninger i jobcentret.

Grundkurset er gratis, men det forventes, at der fra ledelsesmæssig side, fx fra en teamchef, er opbakning til deltagelse på grundkurset. Kurset er et heldagskursus, som afholdes på kursussteder rundt om i hele landet.

 • 31. januar i Middelfart
 • 28. marts København
 • 16. maj i Viborg

Tilmelding til grundkurser og temadage (nyt vindue)

Temadage i 2019

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i 2019 følgende temadage med Fagspecifikt indhold:

 • 28. februar i Middelfart
 • 07. marts i København

Tilmelding til grundkurser og temadage (nyt vindue)