Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap november 2019

25-11-2019

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den kommende phoner-kampagne i uge 49, Specialfunktionens kommende temadage i 2020, den nye principafgørelse 44-19 om rimelige rejseudgifter og kommende implementering af handicapkompenserende ordninger i VITAS.

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap november 2019

25. november 2019
Phoner-kampagne i uge 49 skal skabe jobåbninger til personer med handicap

I forbindelse med Job-Ugen i uge 49 gennemfører Specialfunktionen Job & Handicap en phoner-kampagne.

Kampagnen er en telefon-kampagne med det primære formål at booke møder mellem virksomheder og jobcentermedarbejdere, hvor de to parter kan drøfte mulighederne for ansættelse af personer med handicap i virksomheden.

Kampagnen skal således, ligesom de øvrige aktiviteter i job – ugen, bidrage til at flere personer med et handicap får en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Derudover skal kampagnen være med til at skabe viden blandt virksomhederne om støttemulighederne til medarbejdere med et handicap.

37 jobcentre deltager i kampagnen og vi håber, at der ligeledes vil være stor opbakning fra virksomhederne.

Du kan læse mere om kampagnens resultater i næste udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev.

Pjece om støttemuligheder til medarbejdere med handicap (nyt vindue)

Temadage 2020

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i 2020 følgende temadage med Fagspecifikt indhold:

  • 16. januar Scandic Sydhavnen, København
  • 23. januar Golf Hotel, Viborg
  • 30. januar Comwell, Roskilde
  • 6. februar Fuglsangcentret, Fredericia

Fokus på dagene vil være ændringer i lovgivningen på området, nye principafgørelser og IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte). Temadagene er udelukkende henvendt til jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet.

Tilmelding til temadagene (nyt vindue)

Principafgørelse 44-19

Principafgørelsen omhandler vurderingen af, om en rejse- eller opholdsudgift er rimelig. Principafgørelsen slår fast, at den handicappedes mulighed for at udøve sit erhverv skal afvejes over for udgiftens størrelse.

Der vil være tale om en konkret vurdering, hvor arten og omfanget af den personlige assistance, udgifterne til rejse og ophold, herunder valg af rejseform og indkvartering, samt muligheden for i stedet at ansætte lokal arbejdskraft er nogle af de kriterier, der kan afvejes.

Link til principafgørelsen på retsinfo (nyt vindue)

VITAS

I løbet af vinteren vil VITAS blive udvidet med mentor, hjælpemidler og personlig assistance. Jobcentrene vil fra december kunne oprette en bevilling af mentor og personlig assistance og sende den til godkendelse hos virksomheden i VITAS. I januar implementeres det samme for hjælpemidler.

Det vil ikke være muligt for virksomhederne at oprette en ansøgning om disse ordninger via VITAS.

Læs mere i STARs seneste IT-Nyhedsbrev (nyt vindue)

Ligebehandlingsnævns afgørelse KEN nr. 9872

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en mand med ordblindhed ikke havde mulighed for at anvende computerne på en kommunes jobcenter til jobsøgning på lige vilkår med personer uden ordblindhed. Ligebehandlingsnævnets afgjorde, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Link til afgørelse (nyt vindue)

Personalenyt

Der er sket nyt på personalefronten i Specialfunktionen Job & Handicap.
Leif Scherrebeck er stoppet pr. 1. november 2019.

Du kan se en oversigt over ansatte i Specialfunktionen på STARs hjemmeside (nyt vindue)