Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap november 2020

24-11-2020

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan I bl.a. finde datoer og tilmelde jer nye webinarer fra Specialfunktionen. I kan også læse om en ny undersøgelse af handicap og beskæftigelse fra VIVE samt dykke ned i en lille historie om Specialfunktionens arbejde med et jobcenter i oktober 2020.

Webinar om Hjælpemiddelbasen

I samarbejde med Socialstyrelsen afholder Specialfunktionen Job & Handicap seks webinarer i november og december om Hjælpemiddelbasen. Webinarerne er målrettet jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet samt jobcentermedarbejdere, der arbejder med hjælpemidler.

Som sagsbehandler kan det være vanskeligt at afsøge markedet for relevante hjælpemidler til borgere med handicap i beskæftigelse. Kurset har derfor til formål at give en introduktion til Hjælpemiddelbasen og anvendelsen heraf. Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, og er et af Danmarks største informationssystemer på hjælpemiddelområdet. 

Tilmelding til webinar om Hjælpemiddelbasen (nyt vindue)

Webinar om de handicapkompenserende ordninger målrettet vejledere i A-kasser

Specialfunktionen Job & Handicap afholder et webinar for vejledere i a-kasser d. 15 december 2020. På webinaret får deltagerne viden og redskaber til at understøtte dagpengemodtagere med funktionsnedsættelser.

Program for webinaret:

  • Viden om de handicapkompenserende ordninger
  • Viden om, hvilken rolle du spiller som vejleder i en a-kasse når du møder en borger med en funktionsnedsættelse.
  • Oplæg fra 2 jobcentre om deres arbejde med dagpengemodtagere med funktionsnedsættelser. Oplægsholdere er: Niels Krüger fra Jobcenter Høje Taastrup og Anette Graverser Thomsen fra Jobcenter Fredericia

Tilmelding til webinaret den 15 december (nyt vindue)

Ny analyse om handicap og beskæftigelse

En ny rapport af VIVE har undersøgt beskæftigelsessituationen blandt personer med handicap i 2019. 

Analysen viser blandt andet, at beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap er blevet mindre, men personer med et større handicap er stadig i lavere omfang en del af arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelsen blandt personer med handicap er steget siden 2012, men personer med handicap er stadig i mindre grad i beskæftigelse i sammenligning med personer uden handicap. 

Rapporten viser også, at ikke-beskæftigede personer med handicap i mindre grad end ikke-beskæftigede personer uden handicap søger job, og at personer med handicap vurderer deres arbejdsevne lavere end personer uden handicap. Det gælder særligt for personer med et større handicap..

Kendskabet til de handicapkompenserende ordninger er også relativt lavt - både blandt personaleledere og blandt personer med handicap. For eksempel svarer henholdsvis 45 pct. og 57 pct. af de adspurgte personer med handicap, at de ikke kender ordningerne. 

Rapport Handicap og Beskæftigelse 2019 (nyt vindue)

Kursus om de handicapkompenserende ordninger for hele Jobcenter Viborg

Specialfunktionen Job & Handicap har gennemført et opkvalificeringskursus om de handicapkompenserende ordninger for jobcentermedarbejdere i Jobcenter Viborg på tværs af jobcentrets målgrupper. Kurset blev gennemført som et webinar over to dage med i alt fem teams.

Baggrunden for opkvalificeringskurset var et ledelsesmæssigt ønske om at brede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger ud i hele jobcenteret:

”Hos Viborg Jobcenter valgte vi at afholde kurser i de handicapkompenserende ordninger fordi vi mener, at det er vigtigt at holde fokus på de handicapkompenserende ordninger på tværs af jobcenteret. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere har øjne for de muligheder, der åbnes op via de handicapkompenserende ordninger. Med øget fokus forventer vi at kunne fastholde flere i job og skabe bedre muligheder på arbejdsmarkedet for ledige med funktionsnedsættelser.

Vi valgte at få lavet målgruppe specifikt undervisningsmateriale, så kurserne var skræddersyet til de enkelte teams. Vi lagde vægt på, at der skulle være mange eksempler, da kurset ikke var for dem, der skulle sidde med bevillingskompetencen”, siger Simon Mark Schmidt, virksomhedskonsulent i Jobcenter Viborg.

Nyt på personalefronten i Specialfunktionen Job & Handicap

Susanne K. Ellegaard er stoppet i Specialfunktionen pr. 01.11.2020. 

 

} }, false);