Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap

03-12-2020

I denne særudgave af Specialfunktionens nyhedsbrev støtter vi op om dette års Jobuge og international handicapdag. Du kan bl.a. læse om fokus i Jobugen 2020 samt læse om en inspirerende virksomhedscase, hvor ansættelse af en medarbejder med hørehandicap har været en stor succes.

Jobugen 2020:  En kommunikationskampagne, der bl.a. skal formidle og fremme de gode ansættelseshistorier fra det virkelige liv

Der er forsat for mange mennesker med handicap, som står udenfor arbejdsfællesskabet. Det ønsker vi at gøre noget ved. Jobugen i uge 49 er et politisk initiativ, hvor vi derfor arbejder med indsatsen ”Med eller Uden Handicap, Danmark har brug for dygtige mennesker”.

I år består Jobugen af en kommunikationskampagne samt en presseindsats, hvor vi ønsker at dele de gode historier fra det virkelige liv. Desværre har det – grundet Corona - ikke været muligt med fysiske arrangementer, hvor borgere og virksomheder kunne bringes sammen.

Kommunikationskampagnen blev igangsat d. 6/11 og kører frem til i dag den 3. december, hvor vi også fejrer International Handicapdag. Kampagnen består af forskellige former for annoncemateriale, som bliver eksekveret på LinkedIn og Facebook. Der er annonceret løbende på de særligt oprettede kampagnesites på Facebook (Handicap og Job) og LinkedIn (Handicap og Job).

Følg derfor gerne med på:

En lille inspirerende historie fra Rema1000 i Jonstrup

Souschef og købmanden i Rema1000 i Jonstrup, Morten Hansen, vil gerne drive en butik, hvor der er plads til alle. Efter en samtale med en ven, som for nylig havde ansat en medarbejder med hørehandicap, tog Morten, souschefen, derfor kontakt til det lokale jobcenter i Furesø. Han ville også gerne ansætte en medarbejder med hørehandicap, fordi han havde hørt, at det for personer med hørehandicap kan være vanskelligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Han ville gerne hjælpe med inklusionen og tænkte samtidig, at alle har noget vigtigt at bidrage med på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde med det lokale jobcenter førte til ansættelse af 22-årige Frederik med et hørehandicap

Der gik ikke ret lang tid før jobcentret havde fundet en mulig kandidat. 22-årige Frederik med et hørehandicap viste sig at være det helt rette match.

Ifølge Morten Hansen var det gode samarbejde med jobcentret afgørende for successen med at finde den rette kandidat og den videre proces med at sikre en god ansættelse på længere sigt.

 ”Jobcenteret var hurtig til at finde en kandidat. Og for mig som virksomhed var det helt afgørende for samarbejdet med jobcenteret om ansættelsen, at jeg havde én kontaktperson i jobcentret og ikke ti forskellige”, siger Morten Hansen, souschef.

Efter en praktik på 3 uger blev Frederik ansat i et fleksjob på 25 timer.

”Frederik brændte for at komme i gang med at arbejde og for ham handlede det ikke kun om pengene. Han ville gerne bidrage og være en del af et arbejdsfællesskab. Det så jeg som en kæmpe ressource”, siger Morten Hansen, souschef.

Ansættelsen er sidenhen gået godt. Frederik har nu været i butikken i fem måneder og hans arbejdsopgaver består i vareopfyldning, kundehåndtering, trimning og oprydning.

Personlig assistance kompenserer for barrierer i jobbet

Da Frederiks sprog er begrænset og han har udfordringer med at forstå instrukser, har han fået bevilget personlig assistance af sin bopælskommune til at støtte op om arbejdet. Det er Morten Hansen, der fungere som personlig assistent, for det er ham, der bedst forstår Frederik.

Mortens opgave som personlig assistent består i at støtte og guide Frederik i sine arbejdsopgaver, så han på den måde kan udføre sit job på trods af sin funktionsnedsættelse.

Frederiks funktionsnedsættelse har styrket Morten i sin ledelseskommunikation

Frederiks begrænsede sprog kan give nogle udfordringer i et job, hvor kommunikation medarbejdere imellem og til kunder er uundgåelig, men Morten og resten af virksomheden ser omvendt også en stor fordel i at have en som Frederik ansat. Ikke på trods af, men på grund af hans funktionsnedsættelse. Frederiks hørehandicap tvinger nemlig Morten til at være meget tydelig i sin ledelseskommunikation til Frederik og den indsigt og oparbejdet styrke tager han med sig i sin ledelse generelt. 

 

} }, false);