Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap marts 2020

10-03-2020

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om den seneste analyse af beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet, vejledning til VITAS, Ankestyrelsens principmeddelelse 93-19 om økonomisk interesse i forbindelse med udbetaling af tilskud til tolkning samt portalen Jobmeddiagnose.dk.

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap marts 2020

Analyse af beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet for 2018

En ny analyse udarbejdet af Discus og Epinion på vegne af Specialfunktionen Job og Handicap viser,  at der er sket en mindre stigning i det lokalpolitiske fokus på handicapområdet mellem 2017 og 2018. 43% af jobcentrene vurderede, at der i 2018 i høj grad eller i meget høj grad var fokus på beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. I 2017 var tallet 36%

Halvdelen af de adspurgte jobcentre forventer øget fokus på handicapområdet de næste to år.
Analysen viser endvidere, at flere jobcentre har fokus på indsatser rettet mod psykiske handicap.
Over halvdelen af jobcentrene angiver, at der i 2018 i høj eller meget høj grad har været fokus på at bringe de handicapkompenserende ordninger i spil på tværs af alle jobcenterets ydelsesgrupper.

Læs hele analysen på STARs hjemmeside (nyt vindue)

VITAS

VITAS er pr. 1. januar 2020 udvidet med ordningerne mentor, hjælpemidler og personlig assistance til borgere i ordinært job. Det er sket som følge af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. STAR har lavet en vejledning til medarbejdere i jobcentret, som skal anvende VITAS til ovenstående.

Læs vejledningen til VITAS for hjælpemidler, mentor og personlig assistance til borgere i ordinært job (nyt vindue)

Ankestyrelsens Principmeddelelse 93-19

Principmeddelelsen omhandler regelændringen i kompensationsbekendtgørelsen fra sommeren 2018. Det blev indsat som en betingelse i bekendtgørelse om kompensations til handicappede i erhverv m.v., § 25, stk. 3, at udbetalingen af tilskud til personlig assistance kræver, at der ikke mellem tolkebrugeren og tolkebrugerens arbejdsgiver er økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres.

Læs hele principmeddelelse 93-19 på retsinformation (nyt vindue)

Jobmeddiagnose.dk

Professionshøjskolen Absalon har udviklet en ny portal, der sætter fokus på psykiske lidelser og beskæftigelse. Portalen hedder Jobmeddiagnose.dk og er målrettet kommunale ledere og medarbejder, som arbejder beskæftigelsesrettet med borgere med psykiske lidelser. På portalen finder du viden om en række psykiske diagnoser, relevant lovgivning, gode råd til den svære samtale og samarbejdet med virksomheder samt konkrete eksempler på virksomme metoder, redskaber og indsatser.

Besøg Jobmeddiagnose.dk (nyt vindue)