Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & handicap april 2020

27-04-2020

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du tilmelde dig Specialfunktionens webinarer om bevilling af handicapkompenserende ordninger, læse om de oftest stillede spørgsmål-svar som følge af midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet. Derudover kan du læse om evalueringen af ordningen med personlig assistance for personer med handicap

Specialfunktionen afholder webinarer om bevilling af handicapkompenserende ordninger – og tilmelding er åben!


Pga. corona er Specialfunktionen blevet forhindret i at afholde planlagte kurser om lovgivningen vedr. bevilling af handicapkompenserende ordninger i foråret 2020. I stedet afholder Specialfunktionen i maj måned 3 webinarer om emnet, og der er netop åbnet for tilmelding. Alle interesserede kan gratis tilmelde sig webinarerne. På STARs hjemmeside kan du læse mere om indhold og tilmelde dig. Specialfunktionen vil igen udbyde fysiske kurser om job og handicap, når myndighederne tillader forsamling i større grupper.

Tilmelding til webinarer (nyt vindue)

Midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus


De midlertidige ændringer og afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus har rejst mange spørgsmål ude i kommunerne og virksomhederne. STAR besvarer løbende de mange spørgsmål. På STARs hjemmeside finder du en oversigt over de oftest stillede spørgsmål og svar. En oversigt som løbende bliver opdateret og som i øvrigt indeholder to spørgsmål-svar om personlig assistance og lønkompensation.

Se oversigten over spørgsmål-svar (nyt vindue)  

Rapport ”fra uddannelse til job”


Vil du indhente viden og på den baggrund udvikle nye redskaber i beskæftigelsesindsatsen kan rapporten ”fra uddannelse til job” være interessant. VIA University College og Pluss Leadership har, med finansiering fra handicappuljen under STAR, gennemført en større undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for dimittender med handicap i perioden 2017-2019. Antagelsen om at dimittender med handicap har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet underbygges i rapportens resultater. Undersøgelsen bygger på både statistiske undersøgelser, surveys samt interviews af dimittender med og uden handicap, og konkluderer bl.a. henholdsvis: 

det er sværere for dimittender, som har modtaget handicapstøtte under uddannelsen, at komme i job, end det er for dimittender uden handicap.
33 % med handicap er jobsøgende mod 12 % for dimittender uden handicap.
dimittender med handicap oplever, at det er svært at finde ud af, hvor man kan få hjælp i beskæftigelsessystemet.
Læs hele rapporten (nyt vindue)

 

Ny evaluering af personlig assistance for personer med handicap


STAR har fået gennemført en evaluering af ordningen med personlig assistance til borgere med handicap. Evalueringen har undersøgt brugen af personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., om ordningen anvendes efter lovens intentioner samt hvordan borgere, virksomheder og jobcentermedarbejdere oplever, at ordningen fungere.

Læs hele evalueringen (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 25-08-2022