Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap juli 2020

01-07-2020

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. se nye datoer Specialfunktionens fysiske grundkurser i efteråret 2020. Derudover kan du læse om en ny hjemmeside om ordblindhed, som er målrettet fagpersoner og borgere, der har ordblindhed tæt inde på livet, og som har behov for nyttige redskaber og viden.

Grundkurser om job og handicap i efteråret 2020 – tilmelding er åben

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder 3 fysiske grundkurser i 2. halvår af 2020.
Kurserne indeholder:

  • Viden om de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, mentorordningen, hjælpemidler, isbryderordningen og fortrinsadgang
  • Casearbejde og gruppedrøftelser om de kompenserende ordninger 
  • Anvendelse af data på de kompenserende ordninger
  • Viden om autisme og ADHD i relation til beskæftigelse.


Grundkurset er målrettet jobcentermedarbejdere, som skal have et grundlæggende kendskab til ordningerne og anvendelsen af dem, fx i forbindelse med bevillingskompetence. Det forventes, at der fra ledelsesmæssig side, fx fra en teamchef, er opbakning til deltagelse på grundkurset. Kurset er et heldagskursus. Det er gratis at deltage i kurset.

  • 6. oktober 2020 i Vejle
  • 12. november 2020 i Aalborg
  • 9. december 2020 i København

Tilmelding til grundkurser (nyt vindue) 

Orientering om afholdelse af nye webinarer i efteråret 2020

Specialfunktionen Job & Handicap udbyder desuden 3 webinarer om de handicapkompenserende ordninger primo september 2020.

Der vil være tale om henholdsvis et 3-timers webinar om alle de handicapkompenserende ordninger, et 1,5-timers webinar om hjælpemidler samt et 1,5-timers webinar om personlig assistance.

Webinarerne giver en overordnet og kort introduktion til de handicapkompenserende ordninger. Ønsker man mere indgående viden om de handicapkompenserende ordninger, fx fordi man skal arbejde med sagsbehandling og bevilling, vil et af de ovenfor nævnte grundkurser være mere aktuel at deltage på.

Alle interesserede kan gratis tilmelde sig webinarerne, når der er åbent for tilmelding i august måned.

Når tilmelding er åben, vil det fremgå af vores hjemmeside.

Ny pulje: 5 projekter skal understøtte udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Fem projekter skal hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet og understøtte udbredelsen af virksomheders sociale ansvar.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udvalgt fem projekter, som får i alt 20 millioner kr. til i det næste halvanden år at udbrede virksomheders sociale ansvar og erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.

De fem udvalgte projekter består både af private virksomheder, professionelle idrætsklubber og nonprofit organisationer, og samarbejder alle med et eller flere lokale jobcentre om at hjælpe udsatte borgere i beskæftigelse.

Oversigt over projekter med tilsagn fra 2. udmøntning (nyt vindue)

Ny portal: ordblindhed.dk – en landsdækkende ordblindeportal

Den nye portal om ordblindhed skal give fagpersoner og borgere mulighed for at få et hurtigt overblik over mulighederne for støtte til ordblindhed.

Ordblindhed.dk giver via tekst og film ordblinde borgere og fagpersoner overblik over bl.a. Ordblindetesten, ordblindeundervisning og andre muligheder for støtte i skolen, på uddannelsen og i jobbet.

På ordblindhed.dk kan fagfolk læse om, hvordan de kan vejlede borgere med ordblindhed, og lærere og vejledere kan få inspiration til at skabe ordblindevenlige læringsrum, for eksempel gennem en række små film om gode erfaringer med forskellige metoder rundt om i landet.

Udviklingen af ordblindhed.dk er lavet i et samarbejde mellem Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Besøg hjemmesiden her:

Ordblindhed.dk (nyt vindue)

Specialfunktionen ønsker en rigtig god sommerferie til jer alle!

 


 

Sidst opdateret: 01-07-2020