Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap september 2020

14-09-2020

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om den nye kompensationsbekendtgørelse og vejledning om kompensationsloven. Du kan også tilmelde dig Specialfunktionens webinar for vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner, og du kan blive klogere på den nye hjemmeside ”handicap og job” fra Beskæftigelsesministeriet.

Ny vejledning og bekendtgørelse til Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 Lov om kompensation til handicappede i erhverv har fået en ny bekendtgørelse samt en vejledning.

I den nye bekendtgørelse er lavet en række ændringer fra den forrige. Bl.a. er der fastsat satser for tegnsprogstolkning og rettidig aflysning af tolketimer.

I Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv gennemgås reglerne i kompensationsloven, og det beskrives, hvordan reglerne skal fortolkes med inddragelse af gældende principmeddelelser. Vejledningen indeholder derudover en grundig beskrivelse af handicapbegrebet og brugen af VITAS.

Den nye bekendtgørelse og vejledningen til kompensationsloven findes på retsinformation.dk:

Link til bekendtgørelsen (nyt vindue)

Link til Vejledning (nyt vindue)

 

Webinar om overgangen fra uddannelse til første job med handicap

Undersøgelser viser, at studerende med handicaps i lavere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet end øvrige studerende. På dette webinar får du, som vejleder på en uddannelsesinstitution, viden om - og et konkret redskab til - hvordan du kan understøtte studerende med handicaps i overgangen fra uddannelse til første job.

Webinaret afholdes af Specialfunktionen Job og Handicap i samarbejde med Pluss Leadership.

Webinaret er udelukkende for vejledere på uddannelsesinstitutioner. Hvis du arbejder på et jobcenter, vil vi i stedet henvise til vores grundkurser.

Dato: 28. oktober kl. 10.30 – 12.00.

Se den nye hjemmeside for Beskæftigelsesministeriets kampagne ”Handicap og job”

Mange kvalificerede personer med handicap står i dag udenfor arbejdsmarkedet. Det er en skam for både borgere, virksomheder og vores samfund. Personer med fysiske, psykiske eller kognitive handicap bør indgå som en ligeværdig og naturlig del af arbejdsstyrken i Danmark.

Klik ind på hjemmesiden ”Handicap og job” hvor du som virksomhed, jobcenter eller borger med handicap kan få inspiration og information om de mange muligheder for rekruttering og ansættelse af personer med handicap.

Kampagnen tager afsæt i en bred politisk aftale og skal inspirere både virksomheder, ansatte på jobcentre og personer med handicap til handling. Formålet er at skabe en ændring og få flere personer med handicap i arbejde. Det sker blandt andet ved lokale og regionale arrangementer, landsdækkende konferencer og kampagneaktivitet fra november 2019 og frem til 2022.

Link til hjemmesiden Handicapogjob.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 04-05-2022