Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap april 2021

30-03-2021

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om og tilmelde dig Specialfunktionens næste online webinar om de handicapkompenserende ordninger i maj. Derudover kan du også læse om inspirationsmateriale udarbejdet af Landsindsatsen EN AF OS om inklusion af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

Nyt webinar (grundkursus) om de handicapkompenserende ordninger i maj: åben for tilmelding

Specialfunktionen Job og Handicap afholder et webinar om de handicapkompenserende ordninger den 12. maj 2021.

Webinaret er fra kl. 9-15 og indeholder:

  • Viden om de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, Isbryderordningen, mentorordningen, hjælpemidler og fortrinsadgang
  • Viden om autisme og ADHD i relation til beskæftigelse.

Webinaret er åbent for alle, men er særligt relevant for jobcentermedarbejdere, som skal have et grundlæggende kendskab til de handicapkompenserende ordninger, fx i forbindelse med bevillingskompetence, sagsbehandling eller i forbindelse med virksomhedsservice. Webinaret foregår i Skype for Business og det er gratis at deltage.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig via nedenstående link.     Webinar den 12. maj 2021

Søg om støtte hos Socialstyrelsen til uddannelse i den sociale indsats R&R2-ADHD

I takt med at flere og flere borgere rammes af vanskeligheder med opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD, er der kommet en større efterspørgsel på sociale indsatser, der kan styrke borgernes mestring af hverdagslivet.

Socialstyrelsen har evalueret den evidensbaserede indsats R&R2-ADHD og på baggrund af gode resultater, tilbydes kommuner, regioner og private aktører gratis støtte til at implementere den. 

Evalueringen har bl.a. vist, at der med indsatsen er større sandsynlighed for, at borgerne kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Socialstyrelsen tilbyder støtte, som består i uddannelse i metoden og sparring til implementeringen i øvrigt.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2021

Læs mere om Socialstyrelsens støtte til uddannelse og implementering af indsatsen

Inspirationsmateriale fra EN AF OS skal øge viden og nedbryde fordomme i arbejdet med personer med psykiske lidelser og deres vej til job
 

Landsindsatsen EN AF OS har i forbindelse med deres arbejde med at understøtte inklusion af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet udarbejdet en række inspirationsmaterialer målrettet borgere med psykiske lidelser, jobcentre og arbejdsgivere.  

Materialet har til hensigt at skabe øget viden, nedbryde fordomme og myter samt give konkrete værktøjer til hvordan relevante aktører kan arbejde med øget inklusion og fastholdelse af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

Arbejdet med inklusion af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet er yderst relevant, da vi bl.a. fra VIVEs seneste analyse ”Handicap og beskæftigelse 2019” ved, at hver femte dansker har et handicap, og at 16 procent af disse har psykisk handicap. Samtidig ved vi også fra VIVE-undersøgelsen, at personer med handicap generelt er væsentligt mindre en del af arbejdsmarkedet i sammenligning med personer uden et handicap.

Inspirationsmateriale fra EN AF OS

VIVE undersøgelse om Handicap og beskæftigelse

  

Value cannot be null. Parameter name: source

} }, false);