Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job og Handicap februar 2023

03-02-2023

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om de grundkurser og temadage, som vi udbyder i løbet af foråret. Læs med nedenfor og tilmed dig det arrangement, der passer bedst til dine behov.

Temadage om ADHD og autisme

Specialfunktionen afholder 4 temadage om de to kognitive funktionsnedsættelser og beskæftigelse. Specialfunktionen sætter i samarbejde med autisme- og ADHD-konsulent Dorthe Hølck fokus på de barrierer og muligheder, der er på arbejdsmarkedet, når man lever med ADHD og/eller Autisme. Dagen vil desuden byde på erfaringer fra virksomheder, der har ansat medarbejdere med en eller begge diagnoser.

Temadagene omhandler kognitive funktionsnedsættelser med særlig fokus på ADHD og Autisme i relation til arbejdsmarkedet.

Mennesker med ADHD eller Autisme er vidt forskellige og har forskellige forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. På trods af ønsket om at komme i arbejde, oplever mange barrierer i forhold til at opnå beskæftigelse. Op mod 70 % af voksne med ADHD står uden for arbejdsmarkedet, mens tallet er op mod 80 % for voksne med autisme. Flere arbejdsgivere er begyndt at se mulighederne og ressourcerne ved at ansætte mennesker med ADHD/Autisme, men det kræver en særlig tilgang at få indsatsen til at lykkedes.

På temadagen vil I møde Dorthe Hølck, der er Autisme- og ADHD-konsulent samt VISO-specialist, som vil give jer en introduktion til arbejdet med borgergruppen. Oplægget vil være en blanding af teoretisk og praktisk viden, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. På dagen vil I også kunne opleve en virksomhed, der har succes med at ansætte mennesker med en eller begge diagnoser, og som vil fortælle om deres overvejelser og erfaringer.

Dagene vil have følgende indhold:

 • Grundlæggende introduktion af diagnoserne ASF og ADHD og forskellene mellem de to udviklingsforstyrrelser
 • Konteksternes betydning. Hvilken ramme skal vi få beskæftigelsesindsatsen til at fungere i.
 • Hvordan forbedrer vi samspillet med borgergruppen?
 • Konkrete historier fra det virkelige liv. Vejen til job med autisme/ADHD
 • Gruppearbejde: Hvordan kan jeg bruge dagens læring i mit arbejde?

Programmet er fra 09.00-15.00. Der serveres morgenmad fra klokken 08.30 og frokost klokken 12.00. Detaljeret program vil blive sendt ud til deltagere, når vi nærmer os dagen.

Temadagene er for handicapnøglepersoner i jobcentrene. For at så mange kommuner som muligt kan få glæde af temadagen, opfordrer vi til at I maks. tilmelder 3 medarbejdere pr. jobcenter

Datoer:

 • Odense 13. marts 2023
 • Aarhus 29. marts 2023
 • Aalborg 27. april 2023
 • København 25. maj 2023

Tilmeld dig temadagene (nyt vindue)

Grundkurser om de handicapkompenserende ordninger foråret 2023

Specialfunktionens grundkurser er rettet mod nøglepersoner og øvrige jobcentermedarbejdere, der ønsker et grundlæggende kendskab til de kompensationsordninger, samt deres anvendelse i praksis.

Det er vores erfaring at en grundlæggende viden om de handicapkompenserende ordninger, kan være af afgørende betydning i forhold til at hjælpe borgere, der på grund af en varig eller væsentlig nedsat funktionsevne har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normal vis.

Grundkurset indeholder:

 • Grundlæggende introduktion til de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen, fortrinsadgang og mentorordning.
 • Aktiv anvendelse af de kompenserende ordninger gennem casearbejde og gruppedrøftelser
 • Introduktion til kognitive/psykiske funktionsnedsættelser

Datoer:

 • København 1. marts 2023
 • Aarhus 7. marts 2023
 • Odense 13. april 2023
 • Aalborg 26. april 2023

Tilmeld dig grundkurserne (nyt vindue)

Praktisk information vedrørende kurser

Vi forventer, at du har ledelsesmæssig opbakning til at deltagelse på vores arrangementer.

Det er gratis at deltage i alle Specialfunktionens arrangementer.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til et af vore arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på sjh@star.dk

Ved praktiske spørgsmål om for eksempel parkeringsmuligheder, bedes du henvende dig direkte til konferencestedet.