Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændring til udmeldelse af 15. nyhedsbrev, release 2019-1

11-03-2019

Planbeskrivelse i Min plan 2.0

Det er i IT-nyhedsbrev 15 fra marts 2019 beskrevet, at planbeskrivelsen bliver udfaset for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i release 2019-1 den 18. marts 2019.

Det vil dog fortsat være muligt at registrere en planbeskrivelse i Min Plan for de nævnte målgrupper efter release 2019-1. Min Plan 2.0 vil gælde for alle borgere, der får en indsats i jobcenteret ved ikrafttrædelse af LAB. Her er det fortsat hensigten, at Min Plan 2.0 ikke vil komme til at indeholde en planbeskrivelse for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der vil blive udarbejdet nærmere vejledningsmateriale omkring visionen med Min Plan 2.0, som bl.a. vil beskrive intentionen med arbejdet omkring jobmål og planbeskrivelse i Min Plan.

IT-nyhedsbrev marts 2019