Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny guide til a-kasser

11-06-2020

Guide til sagsbehandleradgang til Jobnet.

Værktøjet Sagsbehandleradgang til Jobnet giver medarbejdere i a-kasser mulighed for en læseadgang til medlemmers Jobnet, når medlemmet er dagpengemodtager eller dimittend. Formålet med værktøjet er, at give overblik og styrke det fælles forståelsesgrundlag mellem medlemmet og a-kassemedarbejderne og dermed understøtte en god konkret vejledning og sparring i dialog med medlemmet.

A-kasser kan tilgå værkøjet fra den 15. juni 2020, og får adgang via Arbejdsmarkedsportalen, evt. link i fagsystem eller link der kan findes i guiden.

STAR har udarbejdet en guide til a-kassemedarbejderne om formålet og anvendelse af værktøjet.

Guide til sagsbehandleradgang til Jobnet