Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejledninger til VITAS

14-09-2020

Forsøg med voksenlærlingeordningen

Der er pr. 1. august 2020 iværksat forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejdsgiver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse. Forsøgsperioden løber frem til den 31. december 2021.
VITAS vil ikke blive tilrettet i forsøgsperioden. Der er derfor oprettet følgende to vejledninger:

  • ’Vejledning til virksomheder om udvidelse af målgruppen for voksenlærlinge’, der beskriver, hvordan virksomheden kan oprette en ansøgning om tilskud til en voksenlærling i VITAS for den nye målgruppe i forsøgsperioden
  • ’Vejledning til jobcentre om udvidelse af målgruppen for voksenlærlinge’, der beskriver, hvordan jobcentrene kan forhåndsgodkende, godkende og oprette en bevilling vedr. voksenlærling i VITAS for den udvidede målgruppe i forsøgsbestemmelsen.

Vejledningerne er lagt på star.dk under IT – Virksomheds-it – VITAS – Vejledninger. Der er desuden lagt link til vejledningen på forsiden af VITAS for virksomheder, og for jobcentrene er der lagt link til star.dk til siden med vejledninger til VITAS.

Vejledninger til VITAS