Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Det går fremad i implementeringen af beskæftigelsesreformen

27-10-2016

Status fra august viser, at det fortsat går den rigtige vej med implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet ny status for implementeringen af beskæftigelsesreformen, som tager udgangspunkt i en række centrale områder:

  • Udvikling i antal fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge
  • Udviklingen i antallet af samtaler med den ledige
  • Anvendelse af den virksomhedsrettede indsats
  • Aktivitet på puljen til uddannelsesløft.
  • Særligt er der en positiv udvikling i antallet af afholdte samtaler i starten af borgernes ledighedsperiode.

På baggrund af hovedtendenserne for reformen peger styrelsen på konkrete forhold, som kan forhindre opfyldelsen af de mål, der er sat for implementeringen af beskæftigelsesreformen. Samtidig bliver der løbende sat understøttende aktiviteter i gang, så målene alligevel kan nås.

Læs mere om kvartalsstatus for beskæftigelsesreformen