Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forsøg med jobklubber giver gode erfaringer

06-10-2016

De foreløbige erfaringer tyder på, at fællesskabet i jobklubberne har gode effekter på at få ledige tilbage i job.

Siden starten af 2016 har en række kommuner som led i projektet Tre hovedveje til job oprettet jobklubber for at hjælpe ledige i deres jobsøgning. Foreløbige erfaringer fra midtvejsevalueringen tyder på, at der er flere gode ting at tage med fra jobklubberne.

Deltagere i jobklubben møder fx andre i samme situation som dem selv, ligesom de også oplever, at medlemmer af jobklubben får et arbejde. Begge dele kan være med til at lette byrden ved jobsøgningen og vise, at det kan lykkes at få et job. Flere jobkonsulenter peger desuden på, at medlemmerne i jobklubberne begynder at bruge hinandens netværk i deres jobsøgning.

Selvom det ikke er muligt at sige noget om de endelige effekter af jobklubberne, tyder noget på, at fællesskabet i jobklubberne kan have positive effekter på at få de ledige hurtigere i job.

Jobklubberne er en del af projekt Tre hovedveje til job

Målet med jobklubberne er at skabe rammerne for, at deltagerne kan hjælpe, støtte og inspirere hinanden i deres jobsøgning. Klubberne fungerer som en slags netværksgrupper, hvor de ledige modtager fælles undervisning i jobcentrene. Undervisningen kan fx omhandle gode ansøgninger, CV’er og jobsøgningsstrategier. Tanken bag jobklubberne er, at fællesskabet og sammenholdet mellem de ledige kan bidrage til at styrke deres jobsøgningsproces.

Jobklubberne er en del af projekt Tre hovedveje til job, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering satte i gang i starten af 2016. Formålet er at skabe ny viden om, hvilke indsatser der virker over for langtidsledige. I projektet, der løber frem til udgangen af 2016, deltager 27 kommuner med 32 projekter inden for en af de tre hovedveje til job: jobklubber, samarbejde med vikarbureauer og virksomhedsrettet indsats med støtte fra en jobkontaktperson.

Projektet afsluttes den 31. december 2016, hvorefter der gennemføres en afsluttende evaluering med henblik på at opsamle erfaringer.