Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Øget fokus har hævet kommuners antal af samtaler med ledige

12-10-2016

Kommunernes antal samtaler med forsikrede ledige er øget efter en god dialog og et tættere samarbejde mellem kommuner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nye tal fra juni 2016 tyder på, at det har båret frugt at øge opmærksomheden på at støtte kommunerne i deres arbejde med at øge samtalevolumen. Siden det fælles og intensiverede kontaktforløb blev etableret pr. 1. juli 2015, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fulgt udviklingen i antallet af samtaler med de forsikrede ledige tæt.

En status på baggrund af data fra november 2015 viste, at antallet af samtaler – både generelt og i enkelte jobcentre – var lavere end forventet. For at støtte kommunerne i at øge volumen af samtaler gennemførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en besøgsrunde blandt de 15 kommuner, hvor antallet af samtaler tidligt i ledighedsforløbet lå lavest. Besøgene blev foretaget i starten af 2016 og er efterfølgende blevet fulgt op af styrelsens arbejdsmarkedskontorer.

Den øgede opmærksomhed ser ud til at have haft en positiv effekt. De besøgte kommuners samtalevolumen er væsentligt forbedret, og dermed er forskellen i forhold til landets øvrige kommuner blevet markant mindre.

Positiv udvikling på to centrale punkter

Den positive udvikling kan ses på to af de centrale implementeringsindikatorer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lægger til grund for opfølgningen på beskæftigelsesreformen, og som fx kan tilgås via benchmarkrapporter på jobindsats.dk.

Når det gælder afholdelse af første samtale inden for 1½ og 3 måneders ledighed, ligger de besøgte kommuner nu kun ca. 5 procentpoint under gennemsnittet for de øvrige kommuner. I november 2015 lå de 24 procentpoint under.

I de besøgte kommuner er der desuden sket en forbedring, når man ser på andelen af dagpengemodtagere med mellem 3 og 6 måneders ledighed, der har modtaget to samtaler i løbet af de sidste tre måneder. I juni 2016 lå de besøgte kommuner ca. 12 procentpoint lavere end de øvrige kommuner. Det tilsvarende tal var 34 procentpoint i november 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger fortsat udviklingen i samtalevolumen tæt. Men styrelsen vurderer ikke, at der er behov for yderligere tiltag målrettet de 15 kommuner.

Download evt. benchmarkrapporterne på jobindsats.dk (nyt vindue)