Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Øget samarbejde og fokus på det gode cv skal hjælpe til at skabe det rette match mellem ledige og virksomheder

24-10-2016

En temadag om det gode match mellem ledig og virksomhed og optimering af cv’er sætter fokus på samarbejde og vidensdeling – både i det enkelte jobcenter og på tværs af jobcentre.

Når virksomheder melder om vanskeligheder med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og ledigheden samtidig er lav, stiller det store krav til jobcentrenes evne til at skabe det gode match mellem ledig og virksomhed. Samtidig betyder det krav om gode cv’er for de ledige.

Det var udgangspunktet, da Arbejdsmarkedskontor Øst den 4. oktober samlede ca. 80 teamledere fra både virksomhedsindsatsen og fra indsatsen for de jobklare ledige til en temadag om det gode match og det gode cv.

Dagen blev brugt til at dele erfaringer og tale sig tættere på hinanden, både i det enkelte jobcenter og på tværs af jobcentrene. De er jo afhængige af hinanden, når de søger ledige ud på tværs af kommunegrænserne.

En del jobcentre er da også allerede på forskellig vis godt i gang med optimering af og oprydning i cv’er på områder med gode jobmuligheder osv.

Ny organisering skaber gode resultater

Jobcenter Gribskov er et af de gode eksempler. Jobcentret har styrket kontakten til virksomhederne, og på mødet fortalte de om, hvordan de har styrket det interne samarbejde om de gode cv’er og det gode match. Det handler om ledelsesmæssigt fokus, struktur, overholdelse af aftaler og opfølgning. Samt tydelig kommunikation til borgerne om det gode cv og fordele ved at komme ud i en virksomhed med eller uden tilskud.

Et af virkemidlerne i den nye organisering i Gribskov er dannelse af makkerpar bestående af 2 sagsbehandlere og 1 virksomhedskonsulent. Makkerparrene skal i fællesskab have fokus på det gode match. Eksempelvis afholder virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere i fællesskab et jobrettet forløb for alle nyledige jobparate borgere. Formålet er, at de ledige fra dag 1 får inspiration til, hvad de selv kan gøre for at komme i arbejde igen (dvs. ansøgninger, cv, brug af praktikker, brug af netværk mv.).

I Gribskov er man ikke i tvivl om effekten. I årets først ni måneder har jobcentret formidlet ledige til 132 ordinære jobs samt 250 virksomhedspraktikker og løntilskudsjob.

Positive tilbagemeldinger

Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med temadagen, ligesom flere spurgte, hvornår det næste møde for samme gruppe bliver arrangeret. Arbejdsmarkedskontor Øst satser da også på at afholde lignende arrangementer for jobcentrene i fremtiden, ligesom man ønsker at invitere a-kasserne til en temadag om det gode cv. A-kasserne er nemlig også en vigtig medspiller i cv-arbejdet og dermed i at få flere ledige i arbejde.