Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Få et større kendskab til uddannelsesordningerne i beskæftigelsesreformen

23-11-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en pjece om de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen.

Jobrettet uddannelse har en central plads i beskæftigelsesreformen. Udgangspunktet er, at opkvalificering og jobrettet uddannelse kan give netop de kompetencer, der skal til for at sikre den ledige et varigt job.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en pjece til medarbejdere i jobcentre, a-kasser og VEU-centre om de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen:

  • Seks ugers jobrettet uddannelse
  • Den regionale uddannelsespulje
  • Pulje til uddannelsesløft

Pjecen skal øge opmærksomheden og kendskabet til ordningerne og gøre det lettere for medarbejderne at informere og vejlede dagpengemodtagere om uddannelse.

Samtidig giver pjecen et overblik over, hvilke ændringer der kommer i forlængelse af trepartsaftalen fra i sommer. Pjecen vil blive justeret i løbet af foråret 2017, når disse ændringer træder i kraft.

Pjecen kan bruges af sagsbehandlere og vejledere i både jobcentre, a-kasser og landets VEU-centre.

Læs pjecen om de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen