Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt koncept for nøgletal

04-05-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lanceret en rapport med et nyt nøgletalskoncept, som skal give kommunerne et lettilgængeligt overblik over de vigtigste nøgletal på beskæftigelsesområdet.

Rapporten indeholder nøgletal baseret på ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de sigtelinjer og implementeringsindikatorer for 2016, som styrelsen har særligt fokus på i implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporten skal give kommunerne bedre muligheder for at videns- og erfaringsdele og samtidig bidrage til at synliggøre resultaterne i kommunerne.

Træk nøgletalsrapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)