Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Slagelses første erfaringer fra Projekt Uddannelsesambassadører viser, at samarbejdet med erhvervsskolerne giver pote

03-11-2017

Gode erfaringer fra Projekt Uddannelsesambassadørers første halve år er blevet udvekslet på et netværksmøde, hvor alle ambassadører var med. Samarbejdet med erhvervsskolerne er et stort fokusområde.

I Jobcenter Slagelse har man i Projekt Uddannelsesambassadører særligt fokuseret på at få et godt samarbejde op at køre med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner for at få flere ufaglærte dagpengemodtagere i et uddannelsesløft. Styrket samarbejde med VEU-centre og uddannelsesinstitutioner er et af kerneelementerne i projektet.

Projekter i Projekt Uddannelsesambassadører arbejder med fem kerneelementer:

 • Afholde informationsmøder og/eller deltage i samtaler med målgruppen
 • Sprede viden om uddannelsesløftet og understøtte kollegaer
 • Rådgive ledelsen i jobcenteret om strategien på uddannelsesløftet
 • Styrke samarbejdet med a-kasser om uddannelse
 • Styrke samarbejdet med VEU-centre og uddannelsesinstitutioner.

Læs om puljen til Projekt Uddannelsesambassadører 

I artiklen nedenfor kan du læse om de første erfaringer, som Slagelse har gjort sig med at etablere et formelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Samarbejde gennem erfagruppe

Jobcenter Slagelse nedsatte en såkaldt erfa-gruppe ud fra et ønske om samarbejde med uddannelsesinstitutioner og et løbende behov for videndeling, erfaringsudveksling og faglige drøftelser. Med uddannelsesambassadør Mona William i spidsen inviterede Jobcenter Slagelse vejledere fra de omkringliggende uddannelsesinstitutioner til at deltage i erfagruppen. Jobcentret faciliterer erfagruppen, der mødes en gang hvert kvartal og drøfter forskellige temaer.

Der er flere formål med erfagruppen og samarbejdet mellem jobcenteret og erhvervsskolerne, bl.a. at:

 • opnå fælles viden
 • lave konkrete aftaler omkring praksis for RKV/uddannelsesplaner
 • idéudvikle i forhold til nye måder at arbejde med uddannelsesløftet på
 • bidrage med input til STAR gennem projekt-uddannelsesambassadører.

Gode erfaringer i Slagelse

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt to møder i erfagruppen. Opstartsmødet dannede rammen for at få forventningsafstemt formålet med erfagruppen. På det efterfølgende møde i september deltog en medarbejder fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med det formål, at erfagruppen kunne drøfte forskellige temaer inden for erhvervsuddannelse for voksne for at blive skarpere på lovgivningen.

Efter to møder er samarbejdet blevet løftet, og gode erfaringer kan videregives til andre, som gerne vil styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner:

 • Det personlige kendskab forbedrer det daglige samarbejde.
 • Erfagrupper kan give anledning til gensidig inspiration til, hvordan konkrete udfordringer kan løses i fællesskab.
 • Erfagrupper kan skabe et forum, hvor alle deltagere kan lære nyt.

Har du lyst til at vide mere?

Hvis du vil vide mere om Slagelses arbejde med at etablere et formaliseret samarbejde og en erfagruppe med uddannelsesinstitutionerne, kan du kontakte uddannelsesambassadør Mona Williams på telefon 58 57 94 79 eller mail mowil@slagelse.dk.

Se aktiviteten på puljen til uddannelsesløft, som er opdateret til og med august 2017