Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Uddannelsesløft bliver mere fleksibelt, og der er ny landsdækkende positivliste

28-02-2017

Puljen til uddannelsesløft er justeret. Nye regler og en ny landsdækkende positivliste træder i kraft 1. marts.

Puljen til uddannelsesløft er pr. 1. januar 2017 og 1. marts 2017 gjort mere fleksibel, og målgruppen for et uddannelsesløft på dagpenge er udvidet. Det sker som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016.

Der er udstedt følgende bekendtgørelser og vejledning om ordningen:

  • Bekendtgørelse nr. 709 af 27. maj 2015 om puljen til uddannelsesløft
  • Bekendtgørelse nr. 703 af 27. maj 2015 om den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft
  • Bekendtgørelse nr. 1655 af 16. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
  • Vejledning nr. 10285 af 16. december 2016 om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

I forbindelse med den justerede ordning er der udarbejdet en ny landsdækkende positivliste, som giver den ledige mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 100 pct. af vedkommendes hidtidige dagpengesats. Positivlisten træder i kraft 1. marts 2017 og gælder til 31. december 2019.

Læs mere om puljen til uddannelsesløft og se den nye positivliste.