Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny praksisvejledning for puljen til uddannelsesløft

05-04-2017

En ny vejledning skal gøre det lettere for jobcentre- og a-kassemedarbejdere at hjælpe ledige i gang med et uddannelsesløft.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en praksisvejledning for puljen til uddannelsesløft. Vejledningen er et opslagsværk for jobcenter- og a-kassemedarbejdere og skal gøre det lettere at vejlede og rådgive de ledige.

Praksisvejledningen indeholder en forklaring af regler og rammer for puljen til uddannelsesløft. Den beskriver også den nye struktur for erhvervsuddannelserne, der blev indført med erhvervsuddannelsesreformen 1. august 2015. Desuden indeholder vejledningen en beskrivelse af realkompetencevurderingen af den ledige inden uddannelsesstart samt lånemuligheder og rådighed under uddannelsesløftet.

Puljen til uddannelsesløft blev afsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen og trådte i kraft den 1. juli 2015. Puljen giver ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse mulighed for at blive faglærte på dagpenge.

Puljen blev revideret ved trepartsaftalen i 2016. Her blev ordningen gjort mere fleksibel og økonomisk fordelagtig, hvis man vælger en uddannelse inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Læs praksisvejledningen for puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Se den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft