Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status på implementering af beskæftigelsesreformen

17-05-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en status, der viser hovedtendenser og udfordringer for kommunerne

Beskæftigelsesrådet drøfter en gang i kvartalet udviklingen indenfor de store reformer på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesrådet består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, KL, Danske Regioner samt Danske Handicaporganisationer.

Til brug for drøftelserne udarbejder STAR et statusnotat for hver reform, der viser hovedtendenser i udviklingen samt hvilke udfordringer, kommunerne står overfor i implementeringen. Notatet nævner også hvilke aktuelle initiativer, der fra styrelsen er igangsat for at overkomme udfordringerne. Endelig indeholder notatet en oversigt over beskæftigelsesreformen implementeringsindikatorer – fordelt på kommuner, så det er muligt at sammenligne sig med andre kommuner.

Det nyeste statusnotat ligger under beskæftigelsesreformens nøgletal